Όργανα

 

Τα όργανα διοίκησης  και ελέγχου της Αδελφότητος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές, η ελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής, διορίζοται με Πατριαρχική και Συνοδική πράξη, έχουν τριετή θητεία και εδρεύουν στην Αθήνα.

Η σύνθεση των δύο αυτών οργάνων από την 1η Αυγούστου 2017 έχει ως εξής:

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (από 1η Αυγούστου 2017)

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος Γεράσιμος Φωκάς, Άρχων Ορφανοτρόφος

Αντιπρόεδρος Νικόλαος Σακελλαρίου, Άρχων Μ. Νομοφύλαξ

Γεν. Γραμματεύς Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, Άρχων Διδάσκαλος του Γένους

Ταμίας Χριστοφόρος Σωφρονίου, Άρχων Υπομνηματογράφος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Οδυσσεύς Σασαγιάννης, Άρχων Πρωτέκδικος

Μέλος Αλέξανδρος Αλεξανδρής, Άρχων Μέγας Ρήτωρ

Μέλος Ανδρέας Ζομπανάκης, Άρχων Ορφανοτρόφος

Μέλος Αθανάσιος Μαρτίνος, Άρχων Έξαρχος

Μέλος Νικόλαος Ουζούνογλου, Άρχων Προστάτης των Γραμμάτων

 

Ελεγκτική Επιτροπή

 

Ευστάθιος Γιαννής, Άρχων Πρωτομαϊστωρ

Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, Άρχων Πρωτονοτάριος

Εμμανουήλ Περσελής, Άρχων Διδάσκαλος του Ψαλτήρος

επιστροφή