Περίληψη ομιλίας κ. Charles Καλομοίρη

Περίληψη ομιλίας κ. Charles Καλομοίρη

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Columbia, κ. Charles Kalomiris, μίλησε στην εκδήλωση της Αδελφότητος για τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αίθουσα του Μεγάρου της Αρχαιολογικής Εταιρείας (11η Δεκεμβρίου 2014) με θέμα «Why are banks so fragile?: Γιατί είναι οι τράπεζες τόσο εύθραυστες;».

Διατύπωσε την άποψη ότι η ευθύνη των τραπεζικών κρίσεων δεν ανήκει άμεσα στις τράπεζες, αλλά πρέπει να αναζητηθεί στους Κανόνες που καθορίζουν τη λειτουργία τους, στο νομικό πλαίσιο. Σε κάθε χώρα, κάθε μία εκ των οποίων έχει το δικό της πολιτιστικό και ιστορικό υπόβαθρο με διαφορετικές μεταβλητές, το νομικό πλαίσιο είναι απόρροια και έκφραση των επί μέρους ιστορικών εξελίξεων. Για αυτόν τον λόγο υπάρχουν χώρες με συνεχείς κρίσεις, όπως οι Η.Π.Α., και άλλες με καμμία, όπως ο Καναδάς.

Σε κάθε περίπτωση, το νομικό πλαίσιο των τραπεζών διαμορφώνεται από συνασπισμούς και ομάδες, που αποσκοπούν στην προώθηση των δικών τους συμφερόντων, αδιαφορώντας για την ορθή λειτουργία των τραπεζών και για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των δικών τους πρωτοβουλιών.

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, όπου οι τραπεζίτες και οι πολιτικοί λειτουργούν απλώς ως παράγοντες προώθησης συγκεκριμένων συμφερόντων, ο κ. Καλομοίρης μὰς παραινεί να ασκήσουμε αυτοκριτική, τοποθετώντας την ευθύνη στους δανειστές και τους δανειζόμενους.

Τα ανωτέρω, καθώς και πολλά περισσότερα, θα τα βρείτε αναλυτικότερα στο βραβευμένο βιβλίο του κ. Charles Kαλομοίρη «Fragile by Design: The Political Origins of Banking Crises and Scarce Credit», 2014.

 

επιστροφή