Ο ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Ο ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
Ο ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Επιλέγοντας τον κατωτέρω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε τον χειροτονητήριο λόγο του Επισκόπου Ερυθρών Κυρίλλου:

https://www.scribd.com/document/326720696/%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%9F%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%A1%CE%A5%CE%98%CE%A1%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5#from_embed

επιστροφή