«Το ιερατικό ήθος»

«Το ιερατικό ήθος»

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γρηγόρη το βιβλίο του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου με τίτλο: «Το ιερατικό ήθος. Από το φαρισαϊσμό στο ήθος κι από τον ευσεβισμό στην αγάπη». Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να δώσει το έναυσμα για μια περισυλλογή επί των ευθυνών των κληρικών μας απέναντι στο Θεό και στην Εκκλησία Του και για ένα εξ αντικειμένου επαναπροσδιορισμό του ιερατικού ήθους.

Ο Θεοφιλέστατος καταθέτει μαρτυρίαν και ελπιδοφόρα προοπτική για τον κλήρο, την ανεκτίμητη προσφορά και θυσία του, δίδοντας το αίσθημα της χαράς και της ομορφιάς της ζωής μέσα στην Εκκλησία και κοντά στο Χριστό.


https://www.politeianet.gr/books/9789603339953-archimandritis-makarios-griniezakis-grigori-to-ieratiko-ithos-268013

επιστροφή