Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Πρόσκληση σε εκδήλωση για τη Θεολογική Σχολή Χάλκης

Πρόσκληση σε εκδήλωση για τη Θεολογική Σχολή Χάλκης

Ἡ Ἑστία Θεολόγων Χάλκης καὶ ἡ ἐκπομπὴ τοῦ Πρώτου Προγράμματος τῆς Ἑλληνικῆς Ῥαδιοφωνίας «Ἀφύλαχτη διάβαση» σᾶς προσκαλοῦν στὴν ἐκδήλωση μὲ τίτλο «Ἡ περιώνυμη Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης πορευόμενη στὸν χρόνο καὶ προσκαρτεροῦσα», ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθῇ τὴ Δευτέρα, 10η Δεκεμβρίου 2018, καὶ ὥρα 17.30, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο Κωνσταντινουπολιτῶν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Δημ. Σούτσου 46, Ἀμπελόκηποι Ἀθηνῶν. Ὁμιλητὲς στὴν ἐκδήλωση θὰ εἶναι τὰ Μέλη τῆς Ἀδελφότητός μας, Ἄρχοντες Νικόλαος Ξεξάκης, Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς καὶ Εὐστάθιος Γιαννῆς, ἀπόφοιτοι τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

επιστροφή