Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Η συνάντηση Ελληνισμού και Χριστιανισμού

Η συνάντηση Ελληνισμού και Χριστιανισμού
Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητικός Θεολογικός Σύνδεσμος (Μ.Φ.Θ.Σ.) διοργανώνει το
21ο κατά σειρά συνέδριο μεταπτυχιακών φοιτητών Θεολογίας. Ο τίτλος του
φετινού συνεδρίου είναι ο εξής: «Η συνάντηση Ελληνισμού και Χριστιανισμού.
Η διαχρονική σχέση, οι συνέπειες και ο απόηχος της συνάντησης από την
ύστερη αρχαιότητα ως τις μέρες μας». Το τριήμερο αυτό συνέδριο θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6, Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, στο
Πολιτιστικό Κέντρο της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Βασιλείου του Μεγάλου 15).

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν με εισηγήσεις τους, μεταπτυχιακοί φοιτητές και
υπ. Διδάκτορες από τις Θεολογικές Σχολές του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τέλος, ιδιαίτερη θα είναι η συμβολή με ανακοινώσεις από εκλεκτούς
Καθηγητές και Ερευνητές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Το 21ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Θεολογίας πραγματοποιείται υπό την
αιγίδα του Τμήματος Θεολογίας και την σύμπραξη της Ι. Αρχιεπισκοπής
Αθηνών.

Διοργάνωση: Μεταπτυχιακός Φοιτητικός Θεολογικός Σύνδεσμος (Μ.Φ.Θ.Σ.)

επιστροφή