Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Ευχές Χριστουγέννων

Ευχές Χριστουγέννων

Ἀθῆναι, 13η Δεκεμβρίου 2018

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,

Γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὶς λοιπὲς ἑορτὲς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, δεχθῆτε, ἐξ ὀνόματος καὶ τῶν λοιπῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀδελφότητός μας, τὶς πιὸ θερμὲς εὐχές μας γιὰ ἐσᾶς καὶ τοὺς οἰκογενεῖς σας. Εὐχόμαστε, ἐπίσης, ἕνα εὐλογημένο, εὐφρόσυνο, καρποφόρο καὶ ὑγιεινὸ Νέον Ἔτος.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑόρτιας ἐπικοινωνίας μας, θὰ θέλαμε νὰ ὑπενθυμίσουμε εἰς τοὺς Ἄρχοντας, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν ἀκόμη καταβάλει τὴ συνδρομή τους γιὰ τὸ ἔτος 2018, τὴ σημασία τῆς ἐν λόγῳ ὑποχρεώσεως γιὰ τὴ στήριξη τοῦ πολυδιαστάτου καὶ θεαρέστου ἔργου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.

Πρὸς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε, ἐκ νέου, τὸν ἀριθμὸ τοῦ σχετικοῦ τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ τῆς Ἀδελφότητος:

ALPHA BANK

IBAN: GR3801404410441002002008477.

                                                                       Μὲ ἐξιδιασμένη τιμή,

 

                                                                              Ὁ Πρόεδρος                                        Ὁ Γενικός Γραμματεύς

 

                                                                         Γεράσιμος Φωκᾶς                               Κωνσταντίνος Δεληκωσταντῆς

                                                                    Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος                             Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους

επιστροφή