Ἀποχαιρετισμός στόν Σπύρο Λιονάκη (Χανιά, 18-7-2019)

Ἀποχαιρετισμός στόν Σπύρο Λιονάκη (Χανιά, 18-7-2019)

τοῦ Ἄρχοντος Μέγα Πρωτονοταρίου Γρηγορίου Λαρεντζάκη

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖε. ἐκπρόσωπε τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαθολομαιου,

Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς,

Σεβαστό Ἱερατεῖο,

Ἀγαπητή κ. Σοφία,

ἀγαπητέ Γιάννη,

ἀγαπητέ Νῖκο μέ τίς οἰκογένειές σας,

Άγαπητοί συγγενεῖς καί φίλοι, ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν,

Τεθλιμμένη ὁμήγυρις, 

Μέ βαθειά συγκίνηση καί πόνο ψυχῆς εὑρίσκομαι σήμερα ἐνώπιόν σου, ἀκριβέ φίλε καί ἀγαπητέ ἀδελφέ Σπύρο μέ τό τιμητικόν καθῆκον ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ὀφφικιαλλίων, τῶν Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά καί προσωπικῶς, γιά νά ἐκφράσω τά βαθύτατα αἰσθήματα λύπης καί μετοχῆς τήν ἱερή αὐτή στιγμή ἑνός ἀπό τούς κεντρικούς σταθμούς τῆς σημαντικῆς πορείας τῆς ζωῆς σου: Τοῦ ἀποκορυφώματος καί τῆς πληρώσεως καί τῆς ὁλοκληρώσεώς της ἐδῶ στά ἐπίγεια, ἀλλά συγχρόνως καί τῆς μεταβάσεως ἀπό τά ἐπίγεια πρός τά οὐράνια πλησίον στόν δημιουργό καί πατέρα ὅλων μας. Εἶμαι βέβαιος, ὅτι μέ τήν ἐλπίδα καί τήν πεποίθησή σου καί τήν ἀκλόνητη πίστη σου θά εὑρίσκεσαι ἤδη στήν ἁρμόζουσα θέση σου κοντά Του, θά Τόν ἀντικρύζεις πρόσωπο πρός πρόσωπο καί θά ἀπολαμβάνεις τό μεγαλεῖο καί τήν δόξα Του.

Λόγοι δέν εἶναι ἱκανοί νά ἐκφράσουν αὐτή τήν πραγματικότητα τοῦ Μυστηρίου τῆς Ζωῆς καί τοῦ Μυστηρίου τοῦ Θανάτου. Ἡ σιωπή εἶναι πιό ἠχηρή, ὁ θαυμασμός μέγας καί ἀνεξήγητος, τό βίωμα ἰσχυρό καί ἀναντικατάστατο. 

Ὑπηρέτησες ἀφιλοκερδῶς καί ὅσον ἐλάχιστοι τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τό Σεπτόν Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον, τήν Ἐκκλησία τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης στό σύνολό της, συγκεκριμένες Μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου ἐκτός καί ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἀλλά καί τήν τοπική Ἐκκλησία μας, τήν Ἱερά Μητρόπολή μας Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί τά Μοναστήρια μας, ἀνδρῶα καί γυναικεῖα, μέ αὐτοθυσία καί δυναμικότητα καί ἐπιμονή καί μέ πολλαπλές ἐπιτυχίες, μέ τεράστιες συνέπειες γιά τήν ζωή καί τούς θεσμούς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Πανάξια σέ ἐτίμησε ἡ Μητέρα Ἐκκλησία τό Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖο καί ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, τοῦ ὁποίου χαίρεις τήν ἄκραν ἐκτίμηση καί ἀγάπη, καθώς γνωρίζω ἄμεσα ἀπό προσωπικές συζητήσεις, καί σέ κατέταξε στή χορεία τῶν Ὀφφικιαλλίων του, μέ τόν τίτλον Ἄρχων Νομοφύλαξ Τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ἕφερες τόν τίτλον αὐτόν μέ χαράν, τιμήν καί ὑπερηφάνειαν καί τόν θεωροῦσες ὡς τό πλήρωμα τιμητικῶν διακρίσεων, πού θά μποροῦσες νά δεχθεῖς.

Καί ὡς μέλος τῆς χορείας τῶν Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου ἐφράζω τήν λύπην καί τήν ὀδύνην μου γιά τήν ἀπώλειαν ἑνός καταξιωμένου καί πιστοῦ συνάρχοντος, τετιμημένου μέλους τῆς χορείας αὐτῆς. 

Δέν εἶναι καθῆκον τοῦ ὁμιλοῦντος νά περιγράψει καί νά ἀξιολογήσει τό πλουσιώτατον ἔργον σου καί τήν συμπαράστασή σου πρός τήν κοινωνία, πρός τήν Ἐκκλησία, πρός τόν συνάνθρωπο. Ἄλλοι ἁρμοδιώτεροι θά τό πράξουν.

Δέν μποροῦμε ὅμως νά μήν τονίσομε ὅτι ὑπῆρξες ὑψηλή προσωπικότητα κύρους μέ γνήσιο καί ἀκραιφνές φρόνημα βασισμένο πάνω σέ χριστιανικές καί ἀνθρωπιστικές ἀρχές μέ ἦθος καί εὐθύτητα λόγου καί ἐκτός ὀδόντων. Ἐνδιαφέρθηκες γιά τά κοινά τόσον σέ κοινωνικό καί πoλιτικόν ἐπίπεδο, ὅσον καί σέ ἐκκλησιαστικό καί μέ ἀδιάπτωτη ἑτοιμότητα ἀμέριστης καί ἀνιδιοτελοῦς βοηθείας καί συμπαραστάσεως, ὅπου καί σέ ὅποιον ἦταν ἀναγκαῖο καί πάντα χρήσιμο.

Γιά ὅλα σοῦ ἀξίζει ἕνα μεγάλο Εὐχαριστῶ!

Αὐτήν ὅμως τήν ἱερή στιγμή, τώρα, μέ σκυμένο τό κεφάλι μπροστά στό Μυστήριο καί μέ τήν ἀκλόνητη ἐλπίδα καί τήν πεποίθηση τῆς Ἀναστάσεως, κοινωνοῦμε καί συλλυπούμεθα, συμμετέχομε ἐνδόμυχα στόν πόνο καί τήν θλίψη τῆς οἰκογενείας σου, τῆς ἀγαπημένης σου συζύγου Σοφίας καί τῶν παιδιῶν σου, οἱ ὁποῖοι σέ συνόδευαν παντοῦ καί πάντοτε καί σοῦ συμπαραστεκόταν ἀκούραστα καί ἀδιάκοπα. Τέλος εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα πρός τόν πανάγαθο Θεό γιά τόν ἐγκάρδιο φίλο καί ἀγαπητό ἀδελφό, τόν Ἄρχοντα Σπύρο.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη!

επιστροφή