Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Τελετὴ ἐπίδοσης τιμητικοῦ τόμου στὸν Ἄρχοντα κ. Μηνᾶ Ἀλεξιάδη

Τελετὴ ἐπίδοσης τιμητικοῦ τόμου στὸν Ἄρχοντα κ. Μηνᾶ Ἀλεξιάδη

Σᾶς προσκαλοῦμε στὴν τελετὴ ἐπίδοσης τιμητικοῦ τόμου στὸν Ἄρχοντα ὀφφικιάλιο τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Μηνᾶ Ἀλεξιάδη μὲ τίτλο: «Πλάτανος Ευσκιόφυλλος: Τιμητικὸς Τόμος γιὰ τὸν Καθηγητὴ Μηνᾶ Ἀλεξιάδη», ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθῇ στὴν Μεγάλη Αἴθουσα τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τ Δευτέρα, 11η Νοεμβρίου 2019 καὶ ὤρα 19:00 (κεντρικὸ κτήριο, Πανεπιστημίου 30).

επιστροφή