Ιστορικό

 

Με την Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη της 19ης Νοεμβρίου 1991 ιδρύθηκε η Αδελφότης Οφφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας «Παναγία η Παμμακάριστος». Την 22α Φεβρουαρίου 1992 εγκρίθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας της και ορίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιό της και η Ελεγκτική Επιτροπή.

Ως σκοποί της νέας Αδελφότητος τέθηκαν: η επικοινωνία και συνεργασία των οφφικιάλων, η καλλιέργεια πνευματικών δεσμών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η ανάπτυξη κοινωφελών δράσεων, η συνεργασία με άλλους οργανισμούς για τη στήριξη του έργου της Μητρός Εκκλησίας, εκδοτική, συγγραφική και πολιτιστική δραστηριότητα, οργάνωση συνεδρίων, η ετήσια προσκυνηματική επίσκεψη και σύναξη των Αρχόντων στο Φανάρι κατά την Κυριακή της Σαμαρείτιδος,  η οικονομική ενίσχυση του έργου του Πατριαρχείου κ.ά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητος είναι εννεαμελές και η Ελεγκτική Επιτροπή τριμελής. Και τα δύο όργανα έχουν τριετή θητεία και έδρα την Αθήνα.

Προστάτις της Αδελφότητος είναι η ψηφιδωτή εικών της Παναγίας Παμμακαρίστου (11ος αιών), η οποία βρίσκεται στο νότιο κλίτος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου.

 

Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητος έχουν διατελέσει μέχρι σήμερα οι:

Αθανάσιος Γκέρτσος, Άρχων Ακτουάριος, 1992-1995

Νικόλαος Χατζηπατέρας, Άρχων Πριμηκίριος 1995 – 1998

Ιωάννης Παπαμιχαλάκης, Άρχων Μ. Υπομνηματογράφος, 1998-2008

Κωνσταντίνος Σκουτέρης, Άρχων Πρωτονοτάριος, 2008-2009

Οδυσσεύς Σασαγιάννης, Άρχων Πρωτέκδικος, 2009 έως σήμερα

 

Μέλη της Αδελφότητος «Παναγία η Παμμακάριστος» είναι οι ανά τον κόσμον Οφφικίαλοι του Οικουμενικού Θρόνου, εκτός εκείνων των Η.Π.Α., οι οποίοι συγκροτούν το Τάγμα του Αγίου Ανδρέου (Order of St Andrews).

Κάθε απονεμόμενο υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου οφφίκιο συνοψίζει ιστορία αιώνων και εύορκη διακονία διακεκριμένων διά την ευσέβειά τους και την αφοσίωσή τους εις την Μητέρα Εκκλησία, τέκνων αυτής. Στα 22 χρόνια λειτουργίας της η Αδελφότης έχει αναπτύξει αξιόλογη δράση σε πολλούς τομείς (αναστήλωση ναών, συνέδρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδόσεις, φιλανθρωπικό έργο, οικολογικές πρωτοβουλίες κ.ά.), στηρίζοντας αποτελεσματικά το θεοφιλές έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Τα Γραφεία της Αδελφότητος βρίσκονται στην Αθήνα (Κολωνάκι), επί της οδού Νεοφύτου Δούκα 9.

 

Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής (2011 έως σήμερα) έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος Οδυσσεύς Σασαγιάννης, Άρχων Πρωτέκδικος

Αντιπρόεδρος Γρηγόριος Σκαλκέας, Άρχων Μ. Ρεφερενδάριος 

Γεν. Γραμματεύς Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, Άρχων Διδάσκαλος του Γένους

Ταμίας Γρηγόριος Χατζηελευθεριάδης, Άρχων Ακτουάριος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Γεώργιος Καλαντζής, Άρχων Ρεφερενδάριος

Σύμβουλος Κωνσταντίνος Βλάχος, Άρχων Διδάσκαλος του Γένους

Σύμβουλος Ιωάννης Κονιδάρης, Άρχων Μ. Δικαιοφύλαξ

Σύμβουλος Γεώργιος Σαρόγλου, Άρχων Μαΐστωρ

Σύμβουλος Γεώργιος Λαιμόπουλος, Άρχων Μ. Ιερομνήμων

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Απόστολος Ταμβακάκης, Άρχων Πρωτέκδικος

Κωνσταντίνος Μπαντουβάς, Άρχων Ευταξίας

Αριστείδης Πανώτης, Άρχων Μ. Ιερομνήμων

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (από 1η Ιουνίου 2014)

 

Πρόεδρος Ανρέας Ζομπανάκης, Άρχων Ορφανοτρόφος

Αντιπρόεδρος Χριστόδουλος Στεφανάδης

Γεν. Γραμματεύς Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, Άρχων Διδάσκαλος του Γένους

Ταμίας Οδυσσεύς Σασαγιάννης, Άρχων Πρωτέκδικος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Δημήτριος Αποστολόπουλος, Άρχων Μέγας Χαρτοφύλαξ

Σύμβουλος Ιωάννης Ανδρόπουλος, Άρχων Καστρίνσιος

Σύμβουλος Δημήτριος Δημητριάδης, Άρχων Ακτουάριος

Σύμβουλος Στυλιανός Κυμπαρίδης, Άρχων Ιερομνήμων

Σύμβουλος Γεράσιμος Φωκάς, Άρχων Ορφανοτρόφος

 

Εξελεγκτική Επιτροπή (από 1ης Ιουνίου 2014)

 

           Ευστάθιος Γιαννής, Άρχων Πρωτομαϊστωρ

Κωνσταντίνος Κούρτης, Άρχων Ευταξίας

Νικόλαος Ουζούνογλου, Άρχων Προστάτης των Γραμμάτων

 

περισσότερα
επιστροφή