Όργανα

 

Τα όργανα διοίκησης  και ελέγχου της Αδελφότητος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές, η ελενκτική επιτροπή είναι τριμελής, διορίζοται με Πατριαρχική και Συνοδική πράξη, έχουν τριετή θητεία και εδρεύουν στην Αθήνα.

Η σύνθεση των δύο αυτών οργάνων από την 1η Ιουνίου 2014 έχει ως εξής:

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (από 1η Ιουνίου 2014)

 

Πρόεδρος Ανρέας Ζομπανάκης, Άρχων Ορφανοτρόφος

Αντιπρόεδρος Χριστόδουλος Στεφανάδης

Γεν. Γραμματεύς Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, Άρχων Διδάσκαλος του Γένους

Ταμίας Οδυσσεύς Σασαγιάννης, Άρχων Πρωτέκδικος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Δημήτριος Αποστολόπουλος, Άρχων Μέγας Χαρτοφύλαξ

Σύμβουλος Ιωάννης Ανδρόπουλος, Άρχων Καστρίνσιος

Σύμβουλος Δημήτριος Δημητριάδης, Άρχων Ακτουάριος

Σύμβουλος Στυλιανός Κυμπαρίδης

Σύμβουλος Γεράσιμος Φωκάς, Άρχων Ορφανοτρόφος

 

Εξελεγκτική Επιτροπή (από 1ης Ιουνίου 2014)

 

           Ευστάθιος Γιαννής, Άρχων Πρωτομαϊστωρ

Κωνσταντίνος Κούρτης, Άρχων Ευταξίας

Νικόλαος Ουζούνογλου, Άρχων Προστάτης των Γραμμάτων

επιστροφή