New
Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΤΟΝ ΤΣΕΣΜΕ

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΤΟΝ ΤΣΕΣΜΕ

Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας

Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας

ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΙΟΙ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε. ΕΠΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΙΟΙ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε. ΕΠΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΗΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΗΣ

Ἡ μουσειοποίηση τῆς Βασιλικῆς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἀπὸ τὸν Μ. Κεμάλ

Ἡ μουσειοποίηση τῆς Βασιλικῆς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἀπὸ τὸν Μ. Κεμάλ

Τελετή κοπής βασιλόπιτας 2019

Τελετή κοπής βασιλόπιτας 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Δ.Σ.

Ετήσια συνδρομή Αδελφότητος

Ετήσια συνδρομή Αδελφότητος

 «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σήμερα: Ορθόδοξα προσκυνήματα και μνημεία της Πόλης»

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σήμερα: Ορθόδοξα προσκυνήματα και μνημεία της Πόλης...

2η έκδοση του βιβλίου  «Ο Πατριάρχης της Αλληλεγγύης»

2η έκδοση του βιβλίου «Ο Πατριάρχης της Αλληλεγγύης»

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΤΟΝ ΤΣΕΣΜΕ

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΤΟΝ ΤΣΕΣΜΕ

Στον άλλοτε Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους στον Τσεσμέ, στη γη της Ιωνίας, τελέστηκε σήμερα Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.   Εκατοντάδες προσκυνητές από τη Θεσσαλονίκη, την Χίο και άλλα μέρη κατέκλυσαν τον Ναό, ο οποίος μετά την αναστύλωσή του από το Τουρκικό Δημόσιο, χρησιμοποιείται ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του υπογράμμισε την ανάγκη φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών, με αφορμή την πρόσφατη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ απηύθυνε και έκκληση προς τη νέα γενιά της Ελλάδας να διατηρήσει ζωντανή την ιστορία, τα έθιμα και το ήθος της Ρωμιοσύνης που μεγαλούργησε στα μικρασιατικά παράλια.

Στην ομιλία του ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη τιμή που αποδίδει η Εκκλησία στους Αγίους και Μάρτυρες της Ορθοδοξίας, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθειά που καταβάλλει ο ίδιος από την ημέρα της εκλογής του στον Πατριαρχικό Θρόνο για να ακούγεται το Ευαγγέλιο και πάλι, ύστερα από πολλούς χρόνους σιωπής, στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη. 
«Καθ᾽ όλην την διάρκειαν της Πατριαρχίας ημών, η οποία διανύει, ευδοκία του πλουσιοδώρου Θεού, το 28ον έτος της, ηγωνίσθημεν διά να ακουσθή και πάλιν, μετά από πολλάς δεκαετίας σιωπής, εις την Μικράν Ασίαν, τον Πόντον και την Ανατολικήν Θράκην, το Ευαγγέλιον της σωτηρίας, το «Ευλογημένη η Βασιλεία...», το «Άγιος ο Θεός», το «Χριστός Ανέστη», το «Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας». Θα συνεχίσωμεν, του Θεού συνεργούντος, αυτήν την πορείαν και καλούμεν και υμάς εις συμπόρευσιν.
Όταν επισκεπτώμεθα τα άγια χώματα της καθ᾽ ημάς Ανατολής, έχομεν την εντύπωσιν ότι τα ερειπωμένα μνημεία του Γένους, τα οποία επιμένουν να φυλάσσουν τον τόπον και τον τρόπον του βίου της πονεμένης Ρωμιοσύνης, διηγούνται την ιστορίαν της μακράς ευλογημένης παρουσίας και χριστιανικής μαρτυρίας των Πατέρων μας. Ακούομεν νοερώς τον γλυκύν ήχον της καμπάνας να καλή τους χριστιανούς να καταθέσουν τον πόνον και τας ελπίδας των, την μετάνοιαν και την παράκλησίν των, να δοξολογήσουν τον Θεόν διά τας ευεργεσίας του. Βλέπομεν τους πιστούς να προσκομίζουν εις τους ναούς και τα εξωκκλήσια τα αγαθά της γης και του μόχθου των, τον σίτον, τον οίνον και το έλαιον, για να αγιασθούν και να αγιασθή η ζωή των. Συμμετέχομεν εν πνεύματι εις τας εορτάς και τας πανηγύρεις, εις τας ιεράς λιτανείας, εις τα παραδοσιακά έθιμα. Θαυμάζομεν το πως οι ημέτεροι συνυπήρχον εν ειρήνη με τους λοιπούς κατοίκους, πως εγνώριζον να μοιράζωνται τον κόσμον, τας ευλογίας και τας δωρεάς του Θεού. 
Όσα βιούμεν εις κάθε επίσκεψίν μας, τα συναισθήματα, ο υπαρξιακός συγκλονισμός και πλουτισμός, είναι πολύ δύσκολον να περιγραφούν. Είναι σωτηριώδεις και ανεκτίμητοι εμπειρίαι, είναι η φωνή του ουρανού μέσα εις ένα κόσμον «συγχύσεως της καρδίας», αποδιοργανώσεως του αξιολογικού κριτηρίου μας και αποκοπής από τας ωραίας παραδόσεις μας, γεγονός το οποίον δημιουργεί το αίσθημα της ανεστιότητος και παραλύει τας δημιουργικάς δυνάμεις του ανθρώπου».

Απευθυνόμενος στους προσκυνητές από την Ελλάδα και άλλες χώρες του εξωτερικού, των οποίων οι πρόγονοι ήταν από τον Τσεσμέ και γειτονικές περιοχές της Ερυθραίας, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τους προέτρεψε να μη λησμονούν τις ρίζες τους και την πατρίδα των προγόνων τους. 
«Σας παρακαλούμεν πατρικώς να μη λησμονήσετε τας ρίζας σας. Να κρατήτε εις την καρδίαν σας και εις τον νούν σας την ευλογημένην πατρώαν γην, να σκέπτεσθε και να επισκέπτεσθε την αλησμόνητον πατρίδα, όπου βέβαια δεν θα αισθάνεσθε ξένοι ή απλοί επισκέπται, αφού είσθε σαρξ εκ της σαρκός της. Εις τα ερείπια των ναών και των μοναστηρίων, εις τα σπίτια και τα σχολεία, εις ο,τι απέμεινεν από τα μνημεία του Γένους, υπάρχει η σφραγίς των προγόνων σας, της αγάπης διά τον τόπον των. Μην αφήνετε να σβήσουν μέσα σας αι εικόνες, η περιγραφή του πατρικού σπιτιού από τους προγόνους σας, αι αναμνήσεις από τον ενοριακόν ναόν και από το σχολείο τους, αι διηγήσεις περί εορτών και παραδόσεων, ηθών και εθίμων, αλησμονήτων γεγονότων. 
Να μεταδίδετε εις τα τέκνα σας όλα αυτά, τον υψηλόν πατρογονικόν πολιτισμόν και τας πολυτίμους αξίας του. Να τα παρακινήτε να θεωρούν την καταγωγήν των από την μικρασιατικήν γην ως ουσιαστικόν στοιχείον της ταυτότητός των. Απευθυνόμενοι εις τους νέους οι οποίοι ευρίσκονται αναμέσά μας, λέγομεν, πως τελικώς γνωρίζομεν ο,τι αγαπώμεν. Τα μάτια της καρδίας βλέπουν πράγματα απρόσιτα εις την λογικήν. Δεν εγεννήθητε εδώ. Ας γεννηθή η γη των προγόνων σας εις την καρδίαν σας. Αν δεν διασωθή μέσα εις την μνήμην της νέας γενεάς η εικών της αλησμονήτου πατρίδος, ουδείς θα ενθυμήται πλέον, τους καημούς, τη ήθη και το ήθος της Ρωμηοσύνης εις τα χρόνια που έρχονται. 
Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι και εδώ εις την Τουρκίαν υπάρχουν πολλοί νέοι, οι οποίοι πιστεύουν εις την συμφιλίωσιν και την φιλίαν των λαών, θέλουν την ειρήνην και την συνεργασίαν και αγωνίζονται δι᾿ αυτάς. Η έμπρακτος, η βιουμένη συμφιλίωσις αντανακλά και επηρεάζει ευρυτέρους κύκλους. Τοιουτοτρόπως αλλάζει η εικών την οποίαν έχει ο ένας διά τον άλλον. Η προσπάθεια και τα οράματα όλων των νέων αποτελούν σημαντικήν συμβολήν εις το ειρηνικόν και φωτεινόν μέλλον των σχέσεων του ελληνικού και του τουρκικού λαού».
Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Βαρθολομαίος δώρισε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ένα πιστό αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Νέας Μονής Χίου, ως σύμβολο της πνευματικής ενότητας μεταξύ της Μικράς Ασίας και των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου.
Στην Θεία Λειτουργία παρέστησαν, επίσης, η Πρόξενος της Ελλάδος στην Σμύρνη, Αργυρώ Παπούλια, ο Άρχων Ακτουάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Κώστας Τρομπούκης και ο Πρόεδρος της Ορθοδόξου Κοινότητος και του Ρωμαίηκου Πνευματικού και Πολιτιστικού Συνδέσμου Σμύρνης, Γιώργος Θεοδωρίδης.
Κατά την Θεία Λειτουργία έψαλε, "μετ' επιστήμης", ο Χορός Ψαλτών Χίου, υπό την διεύθυνση του μουσικολογιωτάτου Ηρακλή Μαλανδρίνου.

http://fanarion.blogspot.com/2019/02/blog-post_34.html

περισσότερα

Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας

Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Δόμος το νέο βιβλίο «Το Εισοδικό της Αγίας Σοφίας». Πρόκειται για μια τετράχρωμη σκληρόδετη πολυτελή έκδοση 288 σελίδων, με πληθώρα εικόνων και πινάκων, που παρουσιάζει ο Χριστόφορος Δ. Σωφρονίου, Άρχων Υπομνηματογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της Ελληνικής Εταιρίας Γρανιτών.

περισσότερα

ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΙΟΙ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε. ΕΠΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΙΟΙ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε. ΕΠΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Χρήστου Κ. Τσούβαλη

Ο όρος Οφφίκιο προέρχεται από τη λατινική λέξη officium και σημαίνει το αξίωμα ή υπούργημα ειδικού έργου. Στην Εκκλησία σήμαινε τα εκκλησιαστικά λειτουργήματα ή διακονήματα, που έπαιρναν διάφορα πρόσωπα της Εκκλησίας, με σκοπό να βοηθήσουν τον επίσκοπο στο έργο του. Από τους πρώτους χρόνους του Χριστιανισμού ο επίσκοπος ήταν υποχρεωμένος, μαζί με τα ποιμαντικά, λειτουργικά και διδακτικά καθήκοντα του, να έχει την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών και της φιλανθρωπίας της επισκοπής του, αλλά και τη διευθέτηση τόσο των εκκλησιαστικών, όσο και των αστικών διαφορών των διαδίκων πιστών της επαρχίας του. Στην αρχή ο επίσκοπος είχε τους διακόνους και τους πρεσβύτερους, που δεν άργησαν να αποτελέσουν το συμβούλιο των οφφικιούχων εσωκατακοίλων και εξωκατακοίλων κληρικών της Επισκοπής. 
Τα Οφφίκια, λέγονταν και αξιώματα ή αρχοντίκια και εμφανίζονται τον 3ο αιώνα στη Ρώμη και από τον 8ο αιώνα στη Νέα Ρώμη, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη. Αυτοί που τα έφεραν, κληρικοί και λαΙκοί, ονομάζονταν οφφικιάλιοι, οφφικιούχοι, ή άρχοντες και αποτελούσαν ιδιαίτερη τάξη στην υπηρεσία της Εκκλησίας. 
Μετά το 1453 το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για να ανταπεξέλθει στον αγώνα του, χρησιμοποίησε, πιο επιλεκτικά, το θεσμό των οφφικιαλίων. Διαχωρίσθηκαν σαφέστερα τα Οφφίκια των κληρικών, από εκείνα των λαϊκών. Πολλά των παλαιών Οφφικίων αναβαθμίσθηκαν και άλλα πάλι έπεσαν σε πλήρη αχρηστία. 
Ανυψώθηκε, το Οφφίκιο του Λογοθέτη, στην κορυφή των Οφφικίων. Ο Μέγας Λογοθέτης, ως υπουργός, ασκούσε καθήκοντα Καγκελάριου και ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ του Πατριάρχη και του Σουλτάνου. Οι αρχιερείς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με επικεφαλής τον εκάστοτε Οικουμενικό Πατριάρχη τους, και οι κληρικοί και λαϊκοί οφφικιάλιοι της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ήταν στην πραγματικότητα η κυβέρνηση της Ρωμηοσύνης. 
Δυστυχώς, μετά τις πολιτικές μεταβολές του πρώτου τετάρτου του Κ΄ αιώνα, το πλήρωμα της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως στην Μικρά Ασία και στη Θράκη, μετακινήθηκε προς τα ελεύθερα ελληνικά εδάφη, την Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία. Αλλά και το άμεσο ποίμνιο της Αρχιεπισκοπής και των Επαρχιών του Θρόνου, που παρέμεινε μέσα στα όρια του τουρκικού κράτους, αποδεκατίσθηκε με τους διωγμούς του 1942, 1955, 1964 και εξής. Γι’ αυτό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, για να αναπληρώσει τις απώλειες των συνεργατών της Εκκλησίας, αναζήτησε συμπαραστάτες σ’ όλους τους τόπους καταφυγής των τέκνων της Εκκλησίας και αύξησε τις απονομές των Οφφικίων. 
Επί κεφαλής των οφφικιαλίων, ήταν και είναι ο Μέγας Λογοθέτης. 
Τα υπόλοιπα 64 Οφφίκια ή αξιώματα, που έχουν απονεμηθεί, από τόν Οικουμενικόν Πατριάρχη Βαρθολομαίο, σε λαϊκούς, μέχρι 29.11.2017, είναι τα εξής:
1) Αγιογράφου, 2) Μέγα Ακτουάριου, 3) Ακτουάριου, 4) Αρχιτέκτονος, 5) Ασηκρήτου, 6) Μέγα Δεπουτάτου, 7) Δεπουτάτου, 8) Διδασκάλου του Αποστόλου, 9) Διδασκάλου του Γένους, 10) Διδασκάλου της Εκκλησίας, 11) Διδασκάλου του Ευαγγελίου, 12) Διδασκάλου του Ψαλτήρος, 13) Διερμηνέως, 14) Μέγα Δικαιοφύλακος, 15) Δικαιοφύλακος, 16) Δομεστίκου Α΄, 17) Δομεστίκου Β΄, 18) Μέγα Έκδικου, 19) Έκδικου, 20) Έξαρχου, 21) Εὐταξίου, 22) Μέγα Ιερομνήμονος, 23) Ιερομνήμονος, 24) Κανστρίνσιου, 25) Κουροπαλάτου, 26) Κυαίστορος, 27) Λαμπαδάριου, 28) Λαμπαδάριου της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, 29) Λαοσυνάκτου, 30) Μαῒστορος, 31) Μελῳδού, 32) Μουσικοδιδασκάλου, 33) Μουσικοδιδασκάλου του Οικουμενικού Θρόνου, 34) Μυρεψού, 35) Μέγα Νομοφύλακος, 36) Νομοφύλακος, 37) Νοτάριου, 38) Ορφανοτρόφου, 39) Οστιάριου, 40) Πραιπόσιτου, 41) Πριμικήριου, 42) Προστάτου των Γραμμάτων, 43) Προστάτου της Φύσεως, 44) Μέγα Πρωτέκδικου, 45) Πρωτέκδικου, 46) Πρωτομαΐστορος, 47) Μέγα Πρωτονοτάριου, 48) Πρωτονοτάριου, 49) Πρωτοψάλτου, 50) Πρωτοψάλτου της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, 51) Μέγα Ρεφερενδάριου, 52) Ρεφερενδάριου, 53) Μέγα Ρήτορος, 54) Ρήτορος, 55) Υμνωδού του Οικουμενικού Θρόνου, 56) Υμνωδού του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 57) Υμνωδού, 58) Υπομιμνήσκοντος, 59) Μέγα Υπομνηματογράφου, 60) Υπομνηματογράφου, 61) Χαρτουλάριου, 62) Μέγα Χαρτοφύλακος, 63) Χαρτοφύλακος και 64) Χοράρχου. 
Η απονομή, του Οφφίκιου του Άρχοντος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, δημιουργεί πνευματικό δεσμό συμβίωσης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και οφείλει, αυτός, που δέχεται το αξίωμα και την τιμή, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, να γίνει συμπαραστάτης στο έργο και την αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Ακολουθούν δύο σημαντικοί κατάλογοι που συνέταξε ο Άρχων Χρήστος Τσούβαλης.

https://www.scribd.com/document/399326713/%CE%91%CE%9B%CE%A6%CE%91%CE%92%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%9F%CE%A6%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%A0%CE%99-%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%92%CE%91%CE%A1%CE%98%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A5#from_embed

https://www.scribd.com/document/399326965/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%9F%CF%86%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%AF-%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85#from_embed

περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΗΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΗΣ
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινου- πόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 6ης Φεβρουαρίου, καθ’ ἥν ἐξετέθη εἰς τόν σωλέα, εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν, ἀπότμημα ἱ. λειψάνου τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἔφοροι τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, oἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, πιστοί ἐκ τῶν νήσων καί ἐκ τῆς Πόλεως, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστη ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀλέξιος Τσίπρας, Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ.κ. Κωνασταντίνου Γαβρόγλου, Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων, Γεωργίου Κατρούγκαλου, Ἀν. Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, Mάρκου Μπόλαρη, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, καί Πέτρου Μαυροειδῆ, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Προξένων, καί λοιπῶν ὑπηρεσιακῶν παραγόντων τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὡς καί πλήθους ἐκπροσώπων τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως ἐξ Ἑλλάδος. 
 
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Ἐξοχώτατος κ. Τσίπρας, ἀφοῦ ὁμοῦ μετά τοῦ Παναγιωτάτου ἐφύτευσαν ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς κερασέαν, ἐξεναγήθη εἰς τούς χώρους τῆς Ἱ. Μονῆς, εἰς τήν περιώνυμον Βιβλιοθήκην καί εἰς τάς αἰθούσας διδασκαλίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἐπηκολούθησε δέ δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. İbrahim Kalın, Ὑπεθύνου Δημοσίων Σχέσεων καί Συμβούλου τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Ayhan, Ἐπάρχου τῶν Νήσων, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Hayri Türkyılmaz, Δημάρχου Μουδανίων, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ἀλληλοδιαδόχως ὁ Σεβ. Ἡγούμενος, καλωσορίσας τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας καί ἐκλεκτούς συμπανηγυριστάς, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἡγουμένου ἐπιτελούμενον ἔργον καί τήν κατά Θεόν αὔξησιν τῆς ὑπ’ αὐτόν ἀδελφότητος, ἐχαιρέτισεν ὅλως ἰδιαιτέρως τήν ἱστορικήν παρουσίαν τῆς Α. Ἐξοχότητος εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱ. Μονήν, ἥτις ἀποτελεῖ τήν πρώτην ἐπίσκεψιν ἐν ἐνεργείᾳ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν ἐρατεινήν Χάλκην, εὐχαριστήσας τόν κ. Τσίπραν διά τήν ἀμέριστον συνδρομήν τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τήν περί αὐτήν πολύπαθον Ὁμογένειαν καί ἐκφράσας τήν εὐχήν ὅπως συντόμως ἐπαναλειτουργήσῃ ἡ ἐπί 48 ἔτη ἀδίκως σιωπῶσα Σχολή.
 
Ἀπαντητικῶς, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, ἀφοῦ ἐξῇρε τήν οὐκουμενικήν καί παναθρωπίνην διακονίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τόν συγχρονον κόσμον, ἐξεθείασε τήν παγκοσμίου κύρους καί ἀποδοχῆς προσωπικότητα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, εὐχηθείς ὅπως κατά τήν ἑπομένην παρουσίαν του εἰς Τουρκίαν παραστῇ, ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, κατά τήν ἔναρξιν τῆς νέας περιόδου λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. 
Ἐπηκολούθησεν ἐν τῷ ἀνακαινισμένῳ Συνοδικῷ τῆς Ἱ. Μονῆς κατ’ ἰδίαν μακρά συνάντησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Α. Ἐξοχότητος ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, παραλλήλως δέ ἐν τοῖς Πατριαρχικοῖς Δώμασιν ἐποικοδομητική συνεργασία τῆς εἰς Ἀθήνας μεταβησομένης τήν προσεχῆ ἑβδομάδα Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ἁγίου Πριγκηποννήσων, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Γαβρόγλου. 
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἑόρτιος Τράπεζα εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου, εἰς ἥν παρεκάθησαν ἅπαντες οἱ ἐκλεκτοί ἐπισκέπται καί συνεορτασταί. 
Τέλος, τοῦ γεύματος περατωθέντος, ἐλήφθη ἀναμνηστική τῆς ἱστορικῆς ταύτης ἐπισκέψεως φωτογραφία εἰς τά προπύλαια τῆς Ἱ. Μονῆς, μεθ’ ἧν ὁ Ἐξοχ. κ. Τσίπρας μετά τῆς πολυμελοῦς συνοδείας του ἀνεχώρησε διά τήν Πόλιν, τιμητικῶς προπεμφθείς ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἕως τῆς εἰσόδου τῆς Ἱ. Μονῆς.

http://fanarion.blogspot.com/2019/02/blog-post_43.html

 

περισσότερα

Ἡ μουσειοποίηση τῆς Βασιλικῆς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἀπὸ τὸν Μ. Κεμάλ

Ἡ μουσειοποίηση τῆς Βασιλικῆς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἀπὸ τὸν Μ. Κεμάλ
Του Αριστείδη Πανώτη 
Άρχοντος Μ. Ιερομνήμονος της Μ.τ.Χ.Ε. - Ιστορικού
 
Ἡ συλλογικὴ θρησκευτικὴ ταυτότητα τῆς πλειονότητας τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Τουρκίας παρ’ ὃτι ἦταν ἰσλαμικὴ ὁ Μουσταφᾶ Κεμάλ ἐνδιαφερόταν νὰ ὑπερβεῖ ὃ,τι θεωροῦσε πὼς ἐμπόδιζε τὴν πορεία τῆς χώρας του νὰ συμβαδίσει μὲ τὴν Δύση καὶ νὰ καταλάβει τὴ θέση ποὺ δικαιούταν ἡ νέα Τουρκία μεταξὺ τῶν πολιτισμένων λαῶν τῆς Εὐρώπης. Οἱ ἐπάλληλες μεταρρυθμίσεις ποὺ ἐπιβλήθηκαν μὲ τὶς «Διαρρυθμίσεις» ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους πρὸς τοὺς σουλτάνους δὲν ἀπέδωσαν, γιατὶ οἱ οὐλεμᾶδες ποὺ ἐπηρέαζαν τὴν σουλτανικὴ ἐξουσία κατευθύνονταν ἀπὸ τὸν ἱερὸ νόμο τῆς σεριάτ ποὺ δὲν ἐπιτρέπει προσαρμογὲς στὶς ἐξελίξεις τοῦ Δικαίου ποὺ ἀναγνωρίζει πλέον ἀνθρώπινα καὶ ἐθνικὰ δικαιώματα στοὺς λαούς. Μετὰ τὴν κατάργηση τοῦ Χαλιφάτου στὶς 3 Μαρτίου 1924 καὶ τὴν ἀποπομπὴ τοῦ χαλίφη στὴν Ἑλλάδα ἀφαιρέθηκε ὁ θεοκρατικὸς χαρακτῆρας τοῦ τουρκικοῦ κράτους. Τότε ὁ ἐκφραστὴς τῆς ἐθνικιστικῆς ἰδεολογίας Μουσταφᾶ Κεμάλ, ἀφοῦ εἶχε ξεκληρήσει τοὺς χριστιανοὺς τῆς ἐπικράτειάς του ὡς ἀκατάλληλα στοιχεῖα πρὸς ἐκτουρκισμὸ ὑποβάθμισε καὶ τὸν ρόλο τοῦ Ἰσλάμ στὴ χώρα του καὶ προσπάθησε νὰ τὸ περιορίσει στὴν ἰδιωτικὴ ζωή τῶν Τούρκων. Ὃταν μάλιστα καταστάθηκε ἀπόλυτος κυρίαρχος τῆς ἐξουσίας ἦταν ἐπικριτικὸς καὶ αὐτῶν τῶν ἂρθρων 2 καὶ 26 τοῦ τουρκικοῦ Συντάγματος «περὶ θρησκείας» καὶ ἀφοῦ σταδιακὰ ἐνσωμάτωσε τοὺς οὐλεμᾶδες τῶν πόλεων στὶς κρατικὲς δομὲς, γιὰ νὰ ἐλέγχονται ἀπόλυτα ἀπὸ τήν «δεσποτεία» του, ἂρχισε τὴν καταδάφιση τῶν δεσμῶν μὲ τὸ παρελθόν γιατὶ πίστευε στὸν καθοδηγητικὸ ρόλο τῆς ἐξουσίας γιὰ τὴν ἀποδέσμευση τῆς ἰσλαμικῆς τροχοπέδης πρὸς ἐκσυγχρονισμὸ τοῦ κρατικοῦ θεσμοῦ. Στόχοι του ἦταν νὰ τεθοῦν οἱ βάσεις: α) Πολιτικῆς ἑνότητας, β) Γλωσσικῆς ἑνότητας, γ) Εδαφικῆς ενότητας, δ) Φυλετικῆς ἑνότητας, ε) Ἱστορικῆς ἑνότητας καὶ τέλος στ) Κοινῆς ἠθικῆς ἑνότητας ὃλων μέσα ἀπὸ τὸν «κεμαλικὸ ἐθνικισμό», ποὺ ἒγινε ἡ μοναδικὴ ἐπιτρεπτὴ ἰδεολογία τοῦ κράτους. Ὃλα αὐτὰ τέθηκαν κάτω ἀπὸ τὴ σκεπὴ μιᾶς νέας «Μεγάλης Ἰδέας», τοῦ «κεμαλικοῦ τουρκισμοῦ», γιὰ νὰ πετὐχει τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ νὰ ματαιώσει τὸν ἐγκλωβισμὸ τῶν Τούρκων στὴν Ἀνατολία προκειμένου ἡ χώρα τους νὰ ἐνταχθεῖ στὰ ἀναπτυγμένα ἒθνη. 
Ὁ Κεμάλ, μέ τὸ ἐπιτακτικὸ του ὓφος τῆς ἰδιοφυΐας του ξεκίνησε τολμηρές παρεμβάσεις γιὰ νὰ ὀργανώσει τὴ νέα Τουρκία. Ἐγνώριζε ἀπὸ τὰ γεγονότα τῶν τελευταίων δεκαετιῶν πὼς τὸ ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικὸ κίνητρο Ἑλλήνων, Βουλγάρων καὶ Ρώσων ἦταν ἡ λύτρωση τῆς Κων/πόλεως ἀπὸ τοὺς ἐτερόθρησκους λαοὺς τῆς Ἀνατολίας καὶ ὃτι τὸ κάλλιστο οἰκοδόμημα τῆς Ὀρθοδοξίας ἦταν ἡ Ἰουστινιάνεια τρουλλαία βασιλικὴ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Αὐτὴ ὑπῆρξε στὴν ὑπέρχιλιετία τῆς χριστιανικῆς αὐτοκρατορίας τὸ κέντρο τῆς πανορθόδοξης πολιτιστικῆς ταυτότητας τῶν Ὀρθοδόξων καὶ γύρω του ὑφάνθηκε ἡ οἰκουμενικὴ συνείδηση τῆς Ρωμιοσύνης καὶ ὃτι ὁ εὐαγγελισμός τῶν λαῶν τῆς Βαλκανικῆς καὶ τοῦ Βορρᾶ συνἐπιπτε με τὸν «ἀπολυτρωτισμὸ» της Βασιλεύουσας καὶ τὸ ζωντανό διαχρονικὸ σύμβολο αὐτῆς τῆς προθέσεως ἦταν καὶ εἶναι ὁ ναὸς τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ. Τὰ συμβάντα κατὰ τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς τῆς Κων/πόλεως ἀπὸ τοὺς Συμμάχους γιὰ τὴ μελλοντικὴ τύχη αὐτοῦ τοῦ μνημείου, οδήγησαν τον Κεμάλ νὰ καταλάβει ὃτι ἡ διεκδίκηση τῆς βασιλικῆς προἐρχεται ὂχι μόνον ἀπὸ τοὺς Ὂρθοδόξους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἓδρα, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ μἐγιστο μέρος τῆς Χριστιανοσύνης. Τότε ἡ Ρώμη παρενέβη μήπως τελικὰ ὁ ναὸς περιέλθη στὸν τσάρο κατὰ τὶς συμφωνίες τοῦ Λονδίνου τοῦ 1914, ἀφοῦ γιὰ νά συμμετέχει ἡ Ρωσία στὴν Δυτικὴ Συμμαχία τῆς Ἀντάντ καὶ ἒναντι τῆς προσφορᾶς της ἡ αντιπροσφορὰ ἦταν ἡ Θράκη καὶ ἡ Κων/πολη, κάτι ποὺ δυσαρέστησε τὸν Ἑλληνα Ἂνακτα μέχρι διχασμοῦ του μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ Βενιζέλο. 
Ἒτσι ἡ κυβέρνηση τῆς Ἂγκυρας ἀποφασἰζει νὰ ἀπαλλοτριώσει τὰ γύρω πρόσθετα ξύλινα κτίσματα γιὰ νὰ διενεργηθοῦν ἐκεῖ ἀνασκαφές και νὰ ἐνοποιηθεῖ τὸ ἱστορικὸ κέντρο ποὺ κάποτε ὑπῆρξε ἡ καρδιὰ τῆς αὐτοκρατορίας τους. Μὲ τὸ κύρος τοῦ ἐθνικοῦ Γαζῆ, ὁ ἲδιος ὀ Κεμάλ ἀνέλαβε νὰ ἐγκαινιάσει τὴν ἒναρξη τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν στὴν περιοχὴ καὶ ἒφθασε ἀπὸ τὴν Ἂγκυρα γιὰ κάποιο ἐπετειακὸ ἑορτασμὸ στὴν Κων/πολη τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1926. Εἰδοποιεῖ τὸν διευθυντὴ τοῦ ἀρχαιολογικοῦ μουσείου τῆς Πόλεως Ἀζίζ Ὀγκάν καὶ τὸν βαλὴ- Χαϊδὰρ μπέη ὃτι ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν «Ayasófya», ὃπως ἀποκαλοῦσαν οἱ Ὀθωμανοἰ τὸ ἱερὸ καθίδρυμα τοῦ Ἰουστινιανοῦ. Τὴν ἐπομένη ἡμέρα συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν ὐπασπιστἠ του φθάνει ἒξω ἀπὸ τὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας. Ἐκεῖ τὸν περίμενε ὁ Ὀγκάν ἀνέλαβε νὰ τὸν ξεναγήσει καὶ ἀναφέρθηκε στὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ τοῦ ναοῦ ποὺ ἒγινε τέμενος τὀ 1453 καὶ ἐπισήμανε πὼς ἡ «Ἂϊ Σόφια» ἒγινε πηγὴ ἐμπνεύσεως τῆς γνωστῆς ἀρχιτεκτονικῆς Σχολῆς τῆς σουλτανικῆς περιόδου μέχρι τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα. Ὁ σουλτάνος Ἀβδούλ Μετζίτ ἀνέθεσε τὴν ἐπισκευή του τὸ 1847-49 στοὺς Ἐλβετοὺς ἀρχιτέκτονες Γκάσπαρ καὶ Ἰωσήφ Φασσάτι, ποὺ εἶχαν φθάσει στὴν Πόλη τὸ 1841 γιὰ νὰ οἰκοδομήσουν τὸ νέο κτίσμα στὸν καέντα ναὸ Πέτρου καὶ Παύλου τῶν Καθολικῶν. Ὃταν οἱ δύο ἀδελφοὶ κλήθηκαν ἀνέλαβαν νὰ μελετήσουν τὴν εὐστάθεια τοῦ κτίσματος καὶ τὰ συμπεράσματά τους ἦταν ἀπογοητευτικὰ καὶ ο σουλτᾶνος ἀποφάσισε τήν ἐπείγουσα στήριξη τοῦ μνημείου καὶ τὴν ἀνακαίνισή του. Κατὰ τὶς γενόμενες τότε ἐργασίες τους διαπιστώθησε ὅτι κάτω ἀπὸ τοὺς ἀσβεστομένους τοίχους μὲ κάποιο μεῖγμα γύψου καλύπτονταν ψηφιδωτὰ μερικά τῶν ὁποίων ἀποτελοῦσαν ἒργα μεγάλης ἱστορικῆς καὶ αἰσθητικῆς ἀξίας. Οἱ ἐργασίες ποὺ τότε ἒκαναν ἦταν τόσο καλές ποὺ ὃταν συνέβη ὁ μεγάλος σεισμὸς τὸ 1894 ὑπέστη ὁ ναὸς ἐλάχιστες ζημιές, ἐνῶ μεγάλο μέρος τῆς Κλειστῆς Ἀγορᾶς καὶ πολλὰ τεμένη κατέρρευσαν μὲ πολλὰ θύματα. Βέβαια τὸ μεγαλεῖο τοῦ μνημείου τὸ ζημίωναν οἱ ἐξωτερικὲς ὑποστυλώσεις καὶ τὰ γύρω του πρόσθετα σουλτανικὰ μαυσωλεῖα, καθώς καὶ οἱ δεκαπέντε αἰῶνες τῆς ἱστορίας του ποὺ ὃλα τὰ πρόσεξε ὁ Κεμάλ. 
Ὃταν προχώρησαν στὸ νάρθηκα καὶ ἒφθασαν στὸ κατώφλι τῆς βασιλικῆς πύλες της ὁ Κεμάλ ἐντυπωσιάστηκε ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τοῦ χώρου καῖ ὁ Ὀγκάν τοῦ εἶπε πὼς οἱ Μικρασιᾶτες ἀρχιτέκτονες συνδύασαν τὸ περίκεντρο καὶ τὸ κατά μῆκος κτίσμα ὑπὸ ἓνα αἰωρούμενο νευρώδη τροῦλλο μὲ τὰ 40 παράθυρα ποὺ ἐπικρέμαται φωταγωγούμενος ἀπὸ ὸν οὐρανὸ γιὰ νὰ «ἀναγελᾶ ἀεὶ ἡ ἠμέρα»» κατὰ τὸν ἱστορικὸ Προκόπιο. Αὐτὸς ὁ τροῦλλος ὑπενθύμιζε τὸν «θόλο» τοῦ σύμπαντος καὶ κάλυπτε τὸν χῶρο τῶν προσευχόμενων ποῦ πρέπει ἀριθμοῦσαν 14.000 πιστούς. Ἀλλὰ καὶ οἱ διάτρητες ἐπιφάνειες τῶν μαρμαρώσεων τῶν τοίχων θύμιζαν τὰ παραπετάσματα τῶν βήλων ποὺ κρέμονταν καὶ κάλυπταν τὸ δάσος τῶν κιονοστοιχιῶν! Τοῦ ἒδειξε καὶ τὰ ὑπερῶα μὲ τὰ ψηφιδωτὰ ποὺ ἦταν ἐν μέρει γνωστὰ σὲ παλαιοὺς περιηγητὲς ἀπὸ τὸ 1738 καὶ τώρα ἂρχισαν νὰ ἐμφανίζονται μόνα τους καὶ πάλι ἀφοῦ ἒπεφταν τὰ πρόσθετα ἀσβεστοκονιάματα ἀπὸ τὸν γύψο! Ἡ ἐντύπωση ὅλων αὐτῶν ἦταν συγκλονιστική γιὰ τὸν Κεμάλ. Σκεπτόταν πὼς ἦταν εὐλογη ἡ γοητεία ποὺ ἀσκοῦσε στοὺς πολιτισμένους λαοὺς ἡ Ἁγία Σοφία καὶ ἒπρεπε αὐτὸ νὰ συντελέσει στὴν ἀναθεώρηση τῶν ἀντιλήψεων τῆς διεθνοῦς κοινῆς γμώμης γιὰ τὴν Τουρκία. Ἐξ αὐτοῦ ἡ ἀξιοποίηση αὐτὴ τοῦ μνημείου ἐπέβαλε τὴν ἀρχαιολογικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ ἒρευνά του γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ μνημείου ποὺ θαυμάζει ὃλη ἡ ἀνθρωπότητα! 
Γιὰ νὰ περιέλθει πλήρως τὸ κτίσμα στὴν ἁρμοδιότητα τῆς άρχαιολογικῆς ὑπηρεσίας καὶ νὰ ἀρχίσουν σ' αὐτὸ μελέτες καὶ οἱ ἐργασίες μὲ ἐντολὴ τοῦ Κεμάλ, εὐθὺς ἀμέσως παραδόθηκαν τὰ κλειδιὰ τοῦ τεμένους στὸν Ἀζίζ Ὀγκάν, ὁ ὁποῖος μὲ σειρὰ μυστικῶν ἐνέργειῶν ἀπέσπασε τὴν «Ἂϊ Σόφια» ἀπὸ τὸ κτηματολόγιο τῶν «ἐβκαφίων», τὰ Βακούφια καὶ τὸ ἐνέταξε σὲ ἐκεῖνο τῆς ἀρχαιολογικῆς ὑπηρεσίας καὶ ἀνέθεσε τὴ φύλαξή του σὲ ὑπαλλήλους τῆς ὑπηρεσίας του. Τὸ τέμενος ποὺ διεξαγόταν ἐκεῖ ἡ ἰσλαμικὴ λατρεία ἀπὸ τὸ 1453 ἒπαυσε προοδευτικὰ νὰ χρησιμοποιεῖται. Ἡ ἐντολή του Κεμάλ ἦταν τότε νόμος καὶ κανεὶς δὲν τόλμησε ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους νὰ ἀμφισβητήσει τὴν ὠφελιμότητα της πρωτοβουλίας του γιὰ τὴ νέα Τουρκία. Ἡ φωνὴ τοῦ μουεζίνη δὲν ἀκούστηκε μετὰ ἀπὸ λίγο καιρό γιατὶ τὸ αἲτημα γιὰ «ναμάζι» στὸ χῶρο του πάντα ἀναμειγνυόταν μὲ τὸν ἀντικεμαλισμὸ ἠ καὶ μὲ τὸν φονταμενταλισμὸ καὶ ἀπορριπτόταν δεδομένου ὃτι γιὰ τοὺς ἐπιθυμοῦντες νὰ προσευχηθοῦν μουσουλμάνους ὑπάρχει πλησίον τὸ τέμενος Σουλτάν Ἀχμέτ. Ὁ διευθυντὴς τοῦ ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Ὀγκάν ἀπήλλαξε τὶς μοναδικὲς ὀρθομαρμαρώσεις τῶν πλευρῶν τοῦ κεντρικοῦ κλίτους ἀπὸ τοὺς πέντε πελώριους δίσκους μὲ ἐπιγραφὲς τῶν ἰερῶν προσώπων τοῦ Ἰσλάμ ποὺ ἒγιναν τ[ο 18ον αιὠνα ἀπὸ τὸν καλλιγράφο Τεκνετζὶ ζαντὲ Ἰμπραήλ καὶ παραχώρησε τὰ χαλιὰ καὶ τὰ κινητὰ ἒπιπλα σὲ ἂλλα γύρω τεμένη. Τότε ἂρχισαν οἱ μελέτες γιὰ τὴν κατάσταση τοῦ μνημείου καὶ οἱ ἒρευνες ποὺ ἐπεκτάθηκαν καὶ στὴν περιοχὴ τοῦ Μιλλίου καὶ τοῦ Ἰπποδρόμου γιὰ νὰ ἐπισημανθεῖ ἡ ὃλη Ἱστορία τῆς περιοχῆς. 
Τότε ἀναζητήθηκαν καὶ οἰ καλύτεροι μελετητὲς τῶν ψηφιδωτῶν ποὺ θὰ ἀνελάμβαναν τὴν ἒρευνα στὸ ναὸ καὶ τὴ συντήρηση καὶ ἀποκάλυψή τους. Τὸ 1930 τὸ ἒργο αὐτὸ τὸ ἀνέλαβε τὸ Ἀμερικανικὸ Tεχνολογικὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινολογίας τοῦ Princeton μὲ διευθυντὴ τὸν Θωμᾶ Οὐϊτμωρ (†1950). Καὶ οἱ δύο Ἰταλοὶ ψηφιδογράφοι Γκρεγκορίνη καὶ Μπενβενούτη προσέλαβαν ὠς ἐργᾶτες καὶ Ρωμιοὐς καὶ ἐργάστηκαν στὴν ἀποκάλυψη τῶν ἐντοίχιων ψηφιδωτῶν τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1932 ἀπὸ τὸν ἐσωνάρθηκα καὶ προχώρησε στὸ ναὸ καὶ στὰ ὑπερώα ποὺ συνεδρίαζε ἠ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κωνπόλεως. Ἂς σημειωθεῖ ὃτι ἂπὸ ἐκεῖ εἰσέρχονταν στὸ παρακείμενο Πατριαρχεῖο με τὰ δύο τρίκλινα καὶ τὰ πολλὰ σεκρέτα καὶ τὴν Βιβλιοθήκη τῶν Πατριαρχείων ὃπου καὶ ἡ πατριαρχικὴ κατοικία ὃπου σήμερα μόνον ἡ ἀρχὴ τοῦ διαδρόμου ἒχει διασωθεῖ μὲ τοιχογραφίες Πατριαρχῶν καὶ παραμένει κλειστή. Τὰ καθαρισθέντα ψηφιδωτὰ ἀπὸ τὴν τελευταία κάλυψή τους τὸ 1786 εἶναι ὃλα τῆς Μεταεικονομαχικῆς περιόδου, γιατὶ τὰ Ἰουστινιάνεια ποὺ ἱστορήθηκαν κατὰ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ ναοῦ καταστράφηκαν ἢ ἀποσβέστηκαν κατὰ τὴν Εἰκονομαχία καὶ εἶχαν ἀντικατασταθεῖ μὲ γυμνοὺς Σταυροὺς στὸ χρυσό φόντο! Ἡ ποιότητα τῶν ἀρχικῶν ψηφιδωτῶν ἦταν ἰσάξιας τέχνης μὲ τὰ ψηφιδωτὰ τῆς Ραβέννας τῆς ἲδιας προελεύσεως καὶ περιόδου. Τὰ ἀποτελέσματα ἐθεωρήθηκαν σπουδαία γιὰ τὴν ἱστορικὴ καὶ ὑψηλὴ ποιότητα τῆς τέχνης τους καὶ εὐθὺς ἀπέκτησαν παγκόσμιο ἐπιστημονικὸ ἐνδιαφέρο! Μόλις τελείωσε αὐτὸς ὁ κύκλος τῶν ἐργασιῶν τὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο τῆς Ἂγκυρας στὶς 24 Ὀκτωβρίου 1934 συζήτησε τὸ ζήτημα καὶ μὲ ἐντολὴ τοῦ Κεμάλ ἐξέδωσαν Διάταγμα στὶς 4 Νοεμβρίου 1934, Ὑπ'ἀρίθμ 24/1589. μὲ τὸ ὁποῖο μετατρέπεται στὸ μέλλον ἡ «Ayasófya», σὲ μουσεῖο. Ἀπὸ τὴν 1η Φεβρουαρίου 1934 ἀνοίγουν οἱ πύλες της γιὰ τὸ κοινό καὶ τότε τὸ ἐπισκέπτεται ἐπίσημα ὁ Μουσταφᾶ Κεμάλ ὡς πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας καὶ θαυμάζει τὸ ἀναδειχθὲν μὲ τὴν πρωτοβουλία του μεγαλεῖο τοῦ μνημείου. 
Α.Π. 
* Πλήρης ἓλληνικὴ καὶ διεθνὴς βιβλιογραφία μέχρι τὸ 1983 περὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν ψηφιδωτῶν της βλ. στὸ ἐπανεκδοθὲν ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Β. Γρηγοριάδη καὶ τὸ «Συμπλήρωμα» τῶν τριῶν τόμων καὶ Στέφ. Παπαδόπουλου, Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν Πόλη, Ἀθῆναι 1978 , σσ. 117-124, 191-193
 
περισσότερα

Τελετή κοπής βασιλόπιτας 2019

Τελετή κοπής βασιλόπιτας 2019

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,

Δεχθῆτε τὶς πιὸ θερμὲς εὐχές μας γιὰ τὸ νέον ἔτος. Εἴθε τὸ 2019 νὰ εἶναι εὐλογημένο καὶ ἀγλαόκαρπο γιὰ ὅλους ἐσᾶς καὶ γιὰ τοὺς οἰκείους σας.

Ἀσμένως σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι ἡ καθιερωμένη τελετὴ κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τῆς Ἀδελφότητός μας θὰ πραγματοποιηθῇ καὶ πάλι στὸ Μέγαρο Μακεδονία τοῦ Ἐντιμολογιωτάτου Ἄρχοντος Ἐξάρχου κ. Παναγιώτη Τσάκου, τὴ Δευτέρα 18η Φεβρουαρίου 2019 καὶ ὥρα 19.30 (Λεωφόρος Συγγροῦ 367, Παλαιὸ Φάληρο, εἴσοδος ἀπὸ ὁδὸ Πεντέλης 37).

Στὴν ἐκδήλωσή μας θὰ ὁμιλήσῃ, μὲ θέμα «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μετὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο», ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος. Θὰ ἀκολουθήσῃ ἡ εὐλογία καὶ κοπὴ τῆς βασιλόπιτας καὶ τὸ ἑόρτιο δεῖπνον, εὐγενικὴ προσφορὰ τοῦ Ἄρχοντος Π. Τσάκου πρὸς τὴν Ἀδελφότητα.

Παρακαλοῦμε γιὰ τὴν ἀπολύτως ἀπαραίτητη δήλωση τῆς συμμετοχῆς σας στὰ κάτωθι τηλέφωνα καὶ e-mail, ὁπωσδήποτε μέχρι καὶ τὴν 11η Φεβρουαρίου 2019:

α. κ. Ἀναστασία Μπακογιάννη, 2103370047 (9.00 ἕως 16.00)

β. κ. Παναγιώτης Φούκας, 6972465328

e-mail: pammakaristos@gmail.com, panayiotisfucas@yahoo.gr

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὅσοι Ἄρχοντες τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας δὲν κατέβαλαν ἀκόμη τὴ συνδρομή τους γιὰ τὸ ἔτος 2018 μέσῳ τραπέζης (Alpha Bank, GR3801404410441002002008477), θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ τὸ πράξουν καὶ κατὰ τὴν προσέλευσή τους στὴν τελετὴ τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας. Ἐπειδὴ ἡ Ἀδελφότης εἶναι πλέον Σωματεῖο, σύμφωνα μὲ τὰ ἐν Ἑλλάδι ἰσχύοντα τὰ μέλη του ὀφείλουν νὰ εἶναι ταμειακῶς τακτοποιημένα.

Μὲ ἐξιδιασμένη τιμή

Ὁ Πρόεδρος

 

Γεράσιμος Φωκᾶς

Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος

Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς

 

Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς

Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Δ.Σ.

Καλοῦνται:

 

α. τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου,

β. τὰ μέλη τῆς Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ

γ. ὁ Πρόεδρος καὶ ὁ Γραμματεὺς τῆς παρελθούσης Α’ Γενικῆς Συνελεύσεως (05.10.2018)

 

τοῦ Σωματείου μὲ τὴν ἐπωνυμία «Ἀδελφότης Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας» καὶ μὲ διακριτικὸ τίτλο «Παναγία ἡ Παμμακάριστος» σὲ τακτικὴ συνεδρία, στὸ Ξενοδοχεῖο Electra Metropolis, Μητροπόλεως 15, Τ.Κ. 10557 Ἀθῆναι, τὴν Τετάρτη, 23η Ἰανουαρίου 2019 καὶ ὥρα 17:00.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

α. Ἐπικύρωσις πρακτικῶν.

β. Προγραμματισμὸς δραστηριοτήτων τῆς Ἀδελφότητος γιὰ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2019.

γ. Ἐκπροσώπισις τῆς Ἀδελφότητος εἰς Φανάριον κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

δ. Ἔκθεσις οἰκονομικῶν θεμάτων.

ε. Ὑπογραφὴ ἐγγράφων Σωματείου γιὰ τὴν Περιφέρεια Ἀττικῆς.

στ. Διαφορα θέματα, ανακοινώσεις – προτάσεις.

 

Μὲ ἐξαιρετικὴ τιμή

 

Ὁ Πρόεδρος

Γεράσιμος Φωκᾶς

Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος

Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς

Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς

Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους

 

περισσότερα

Ετήσια συνδρομή Αδελφότητος

Ετήσια συνδρομή Αδελφότητος

Εντιμολογιώτατοι,

 

Δια της παρούσης επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε τη σημασία της καταβολής της ετήσιας συνδρομής, για την οποία ισχύει και εφέτος το ποσό των 200 ευρώ ως ενδεικτικό.

Κατά το παρελθόν έτος, η αντίστοιχη έκκλησή μας δεν είχε τη δέουσα ανταπόκριση, καθ’ ότι η συνδρομή κατετέθη από περιορισμένο αριθμό Αρχόντων. Όπως όλοι γνωρίζετε, σύνολο το ποσό των συνδρομών και των χορηγιών προς την Αδελφότητα, με ονομαστικό κατάλογο των καταβαλόντων, αποδίδεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη στήριξη του πολυδιάστατου και θεάρεστου έργου του.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου μας, στις υποχρεώσεις των Μελών ανήκουν η εμπρόθεσμη καταβολή των ετησίων συνδρομών και η καταβολή των εκτάκτων εισφορών που θα αποφασίζονται από το Δ.Σ. (άρθρο 6, παρ. 4 και 5).

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε εκ νέου τον αριθμό του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού της Αδελφότητος:

ALPHA BANK

IBAN: GR3801404410441002002008477

Είμεθα βέβαιοι ότι θα ενισχύσετε την προσπάθειά μας για να προωθήσουμε όλοι από κοινού τις δραστηριότητες και τους σκοπούς της Αδελφότητός μας.

 

                       Με εξιδιασμένη τιμή

 

Ὁ Πρόεδρος                                 Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς

 

Γεράσιμος Φωκᾶς                      Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντής

Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος                Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σήμερα: Ορθόδοξα προσκυνήματα και μνημεία της Πόλης»

 «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σήμερα: Ορθόδοξα προσκυνήματα και μνημεία της Πόλης»

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις London Editions της Πόλης η ελληνική μετάφραση του εξαίρετου Οδηγού του Οικουμενικού Πατριαρχείου του π. Ιωάννη Χρυσαυγή «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σήμερα: Ορθόδοξα προσκυνήματα και μνημεία της Πόλης». Το βιβλίο αυτό μεταφράσθηκε στην ελληνική γλώσσα εκ του αγγλικού πρωτοτύπου από τον Γενικό Γραμματέα της Αδελφότητός μας, Εντιμολογιώτατο Άρχοντα Διδάσκαλο του Γένους κ. Κωνσταντίνο Δεληκωσταντή, Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, ο οποίος είχε και την επιμέλεια της έκδοσης. Ο Οδηγός αυτός προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία και την προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με ιδιαίτερη αναφορά στο έργο της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Επίσης, αναφέρεται στην ιστορία, τη λειτουργία και τις περιπέτειες σημαντικών μνημείων του Γένους. Γίνεται αναφορά στο Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου, την προσφορά του και τη σημερινή του εικόνα, μαθώς και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, εν όψει των προσπαθειών επαναλειτουργία της. Στο τέλος υπάρχει ένα ωραίο θεολογικό κεφάλαιο για τη σημασία της λειτουργικής ζωής, για την πνευματικότητα της Ορθοδοξίας και για τη θέση της εικόνας στη ζωή της Εκκλησίας.

Η ελληνική έκδοση του Οδηγού αυτού κατέστη δυνατή κατόπιν χορηγίας του Εντιμολογιοτάτου Άρχοντος κ. Γρηγορίου Χατζηελευθεριάδη. Ο Οδηγός αναμένεται να κυκλοφορήσει σε γαλλική και ρωσσική μετάφραση.

 

περισσότερα

2η έκδοση του βιβλίου «Ο Πατριάρχης της Αλληλεγγύης»

2η έκδοση του βιβλίου  «Ο Πατριάρχης της Αλληλεγγύης»

Κυκλοφόρησε σε δεύτερη έκδοση από τις εκδόσεις Ιστός της Πόλης το βιβλίο των π. Ιωάννη Χρυσαυγή και Κωνσταντίνου Δεληκωσταντή «Ο Πατριάρχης της αλληλεγγύης-The Patriarch of solidarity». Το βιβλίο αυτό, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, γράφθηκε με αφορμή την ανακήρυξη από την Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα, του έτους 2013 σε «έτος πανανθρώπινης αλληλεγγύης».

Τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου, όπως και την πρώτη, χρηματοδότησε ο τέως Πρόεδρος και νυν Ταμίας της Αδελφότητός μας, Άρχων Πρωτέκδικος κ. Οδυσσεύς Σασαγιάννης.

περισσότερα

Νέα - Δραστηριότητες