New
Η συνάντηση Ελληνισμού και Χριστιανισμού

Η συνάντηση Ελληνισμού και Χριστιανισμού

Πρόσκληση σε εκδήλωση για τη Θεολογική Σχολή Χάλκης

Πρόσκληση σε εκδήλωση για τη Θεολογική Σχολή Χάλκης

Συνάντηση Παναγιωτάτου με τον Υπουργό Παιδείας της Ελλάδος

Συνάντηση Παναγιωτάτου με τον Υπουργό Παιδείας της Ελλάδος

Θεοτόκου Εισόδια εν Σμύρνη

Θεοτόκου Εισόδια εν Σμύρνη

Ο Λούθηρος και η Μεταρρύθμιση

Ο Λούθηρος και η Μεταρρύθμιση

Επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού και άλλα δοκίμια αναλυτικής φιλοσοφίας της θρησκείας

Επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού και άλλα δοκίμια αναλυτικής φιλοσοφίας της ...

Πρόσκληση Α' Γενικής Συνελεύσεως

Πρόσκληση Α' Γενικής Συνελεύσεως

Ετήσια συνδρομή Αδελφότητος

Ετήσια συνδρομή Αδελφότητος

 «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σήμερα: Ορθόδοξα προσκυνήματα και μνημεία της Πόλης»

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σήμερα: Ορθόδοξα προσκυνήματα και μνημεία της Πόλης...

2η έκδοση του βιβλίου  «Ο Πατριάρχης της Αλληλεγγύης»

2η έκδοση του βιβλίου «Ο Πατριάρχης της Αλληλεγγύης»

Η συνάντηση Ελληνισμού και Χριστιανισμού

Η συνάντηση Ελληνισμού και Χριστιανισμού
Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητικός Θεολογικός Σύνδεσμος (Μ.Φ.Θ.Σ.) διοργανώνει το
21ο κατά σειρά συνέδριο μεταπτυχιακών φοιτητών Θεολογίας. Ο τίτλος του
φετινού συνεδρίου είναι ο εξής: «Η συνάντηση Ελληνισμού και Χριστιανισμού.
Η διαχρονική σχέση, οι συνέπειες και ο απόηχος της συνάντησης από την
ύστερη αρχαιότητα ως τις μέρες μας». Το τριήμερο αυτό συνέδριο θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6, Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, στο
Πολιτιστικό Κέντρο της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Βασιλείου του Μεγάλου 15).

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν με εισηγήσεις τους, μεταπτυχιακοί φοιτητές και
υπ. Διδάκτορες από τις Θεολογικές Σχολές του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τέλος, ιδιαίτερη θα είναι η συμβολή με ανακοινώσεις από εκλεκτούς
Καθηγητές και Ερευνητές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Το 21ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Θεολογίας πραγματοποιείται υπό την
αιγίδα του Τμήματος Θεολογίας και την σύμπραξη της Ι. Αρχιεπισκοπής
Αθηνών.

Διοργάνωση: Μεταπτυχιακός Φοιτητικός Θεολογικός Σύνδεσμος (Μ.Φ.Θ.Σ.)

περισσότερα

Πρόσκληση σε εκδήλωση για τη Θεολογική Σχολή Χάλκης

Πρόσκληση σε εκδήλωση για τη Θεολογική Σχολή Χάλκης

Ἡ Ἑστία Θεολόγων Χάλκης καὶ ἡ ἐκπομπὴ τοῦ Πρώτου Προγράμματος τῆς Ἑλληνικῆς Ῥαδιοφωνίας «Ἀφύλαχτη διάβαση» σᾶς προσκαλοῦν στὴν ἐκδήλωση μὲ τίτλο «Ἡ περιώνυμη Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης πορευόμενη στὸν χρόνο καὶ προσκαρτεροῦσα», ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθῇ τὴ Δευτέρα, 10η Δεκεμβρίου 2018, καὶ ὥρα 17.30, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο Κωνσταντινουπολιτῶν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Δημ. Σούτσου 46, Ἀμπελόκηποι Ἀθηνῶν. Ὁμιλητὲς στὴν ἐκδήλωση θὰ εἶναι τὰ Μέλη τῆς Ἀδελφότητός μας, Ἄρχοντες Νικόλαος Ξεξάκης, Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς καὶ Εὐστάθιος Γιαννῆς, ἀπόφοιτοι τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

περισσότερα

Συνάντηση Παναγιωτάτου με τον Υπουργό Παιδείας της Ελλάδος

Συνάντηση Παναγιωτάτου με τον Υπουργό Παιδείας της Ελλάδος

Εδέχθη σήμερον εις Φανάριον η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τον Υπουργό Παιδείας της Ελλάδος κ. Γαβρόγλου δια να συζητήσουν τις εξελίξεις στις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας εν Ελλάδι.

περισσότερα

Θεοτόκου Εισόδια εν Σμύρνη

Θεοτόκου Εισόδια εν Σμύρνη
Μέ θρησκευτικήν εὐλάβειαν καί ἱεροπρέπειαν ἑωρτάσθη ἡ θεομητορική ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἰς Σμύρνην, τήν Πέμπτην, 21ην Νοεμβρίου ἐ.ἔ.. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας, κατά τήν ὁποίαν ἐκκλησιάσθησαν καί τά μέλη τῆς στρατιωτικῆς ἀποστολῆς τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν ἕδραν τοῦ ΝΑΤΟ ἐνταῦθα, ὡς καί μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος. Παροῦσα καί ἡ Γενική Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, Εὐγεν. κ. Ἀργυρώ Παπούλια. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τούς ἄρτι διαμορφωθέντας χώρους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, πλησίον τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς. 
 
Τό δέ Σάββατον, 24ην Νοεμβρίου, τό ἑσπέρας ἐπραγματοποιήθη ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Φωτεινῆς συναυλία τῆς ἀνδρικῆς πολυφωνικῆς χορωδίας Λαυρίου, ἡ ὁποία ἀπέδωκεν ἐκκλησιαστικούς ὕμνους. Ἡ χορωδία ἰδρύθη τό 1939, τά δέ πλεῖστα τῶν μελῶν αὐτῆς ἕλκουν τήν καταγωγήν των ἀπό τήν Σμύρνην καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν τῆς Ἰωνίας, τά ὁποῖα ἀφίχθησαν προσκυνηματικῶς μετά τῶν οἰκογενειῶν των εἰς τήν πρωτεύουσαν αὐτῆς. Εἰς τό προσκύνημα συμμετέσχον ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κωνσταντῖνος Συρῖγος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λαυρίου, καί οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριος Λουκᾶς, Δήμαρχος Λαυρίου, Σταῦρος Παπασταυρόπουλος, τ. Δήμαρχος Λαυρίου, καί Μ. Δεληγιάννης, Πρόεδρος τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου Λαυρίου. Τήν συναυλίαν παρηκολούθησαν μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος ἀλλά καί λοιποί φιλόμουσοι Σμυρναῖοι. Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης καί ὁ Πρόεδρος τῆς Χορωδίας Λαυρίου Ἐντιμ. κ. Χ. Συρῖγος. Ἐκ. μέρους τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος παρέστη ἡ Εὐγεν. κ. Κωνσταντῖνα Καρκάνη, στέλεχος αὐτοῦ. Ἡ χορωδία καί οἱ λοιποί προσκυνηταί ἐκκλησιάσθησαν κατά τήν τήν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 25ης ἰδίου, καθ' ἥν οἱ χορωδοί ἀπέδωκαν καί ὕμνους αὐτῆς. 
 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
περισσότερα

Ο Λούθηρος και η Μεταρρύθμιση

Ο Λούθηρος και η Μεταρρύθμιση

Σταύρος Ζουμπουλάκης (επιμ.)

Ο Λούθηρος και η Μεταρρύθμιση.
Ιστορία, θεολογία, πολιτική

Συναντήσεις 8
ISBN: 978-960-8053-64-9
σελ.: 440
τιμή: € 20

Το 2017 συμπληρώθηκαν πέντε αιώνες από τότε που ο Λούθηρος θυροκόλλησε, στις 31 Οκτωβρίου 1517, τις 95 θέσεις στο πανεπιστημιακό παρεκκλήσιο της Βιττεμβέργης, ενέργεια που επέπρωτο να αλλάξει την  Ευρώπη και όλο τον χριστιανικό κόσμο. Η 500ή επέτειος του γενεθλίου έτους του προτεσταντισμού υπέδειξε πολύ φυσιολογικά το θέμα  του όγδοου συνεδρίου των Συναντήσεων του Άρτου Ζωής.
    Η νεοελληνική ιστορία διασταυρώθηκε με τον προτεσταντισμό, στο πρόσωπο κυρίως και τη δράση του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου Λουκάρεως, το κίνημα όμως αυτό δεν ρίζωσε στην Ελλάδα.  Οι Έλληνες δεν γνωρίζουμε τι είναι και τι πιστεύουν οι προτεστάντες, δεν τους έχουμε συναναστραφεί στα χωριά και τις πόλεις μας, και γι’ αυτό ίσως διατηρούμε μια καχύποπτη ή και εχθρική στάση απέναντί τους. Όσο όμως και αν αγνοούμε ή εχθρευόμαστε τη Μεταρρύθμιση, ζούμε και εμείς, οι σημερινοί Έλληνες, στον κόσμο που εκείνη δημιούργησε, στον κόσμο δηλαδή της ατομικότητας, με όλα όσα αυτή συνεπάγεται στο ηθικό, κοινωνικό και πολιτικό πεδίο. Ταυτόχρονα βεβαίως ζούμε και σε έναν κόσμο που έχει γεννηθεί από εντελώς διαφορετικές ιστορικές διαδικασίες, που συνδέονται με το Βυζάντιο και το τέλος του, και με την οθωμανική κυριαρχία και το τέλος της.
   Η ιστορική, θεολογική και πολιτική προσέγγιση της Μεταρρύθμισης και των επιπτώσεών της που αποπειραθήκαμε στο συνέδριο δεν φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό παιδείας, μάλλον να το επιβεβαιώσει θέλει και να υπαινιχθεί ότι αξίζει τον κόπο να τη γνωρίσουμε καλύτερα  και στον τόπο μας.
 

Οι συγγραφείς του τόμου: 

Περικλής Βαλλιάνος
Κώστας Γαγανάκης
Γιώργος Γρηγορίου
Ανδρονίκη Διαλέτη
Σταύρος Ζουμπουλάκης
Γιώτης Κανταρτζής
Ιωάννης Κυριακαντωνάκης
Θάνος Λίποβατς
Γρηγόρης Μολύβας
Θεοδόσης Νικολαΐδης
Πάρις Παπαγεωργίου
Αργύρης Πέτρου
Γιώργος Πλακωτός
Αντώνης Λ. Σμυρναίος
Γιάννης Τσεβάς

περισσότερα

Επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού και άλλα δοκίμια αναλυτικής φιλοσοφίας της θρησκείας

Επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού και άλλα δοκίμια αναλυτικής φιλοσοφίας της θρησκείας

Μόλις κυκλοφόρησε από τον Άρτο Ζωής το βιβλίο «Επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού και άλλα δοκίμια αναλυτικής φιλοσοφίας της θρησκείας» υπό την επιμέλεια των Καθηγητών Στέλιου Βιρβιδάκη και Μιχάλη Φιλίππου, το οποίο φιλοδοξεί να παρουσιάσει, για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία, τη θεματική και τις μεθόδους του ταχύτατα αναπτυσσόμενου κλάδου της αναλυτικής φιλοσοφίας της θρησκείας, o οποίος παραμένει άγνωστος στη χώρα μας, παρά την εντυπωσιακή του  επίδραση και παρουσία στον διεθνή χώρο τα τελευταία σαράντα  χρόνια. Ο αναγνώστης της συλλογής θα έχει την ευκαιρία να εμβαθύνει σε ορισμένα από τα σημαντικά ζητήματα της φιλοσοφίας της θρησκείας, που εξετάζονται από τη σκοπιά της αναλυτικής παράδοσης, και να εξοικειωθεί με τη σκέψη  στοχαστών οι οποίοι έχουν συμβάλει άμεσα ή έμμεσα στη σύγχρονη άνθησή της. Αναδεικνύονται νέες θεωρήσεις  παραδοσιακών προβλημάτων, όπως η δυνατότητα απόδειξης της ύπαρξης του Θεού και η μεταφυσική σύλληψη της μετά θάνατον ζωής, καθώς και γνωσιολογικών ερωτημάτων για τη δικαιολόγηση και τη στήριξη της θρησκευτικής πίστης, ενώ συζητούνται οι τοποθετήσεις και η επιχειρηματολογία  φιλοσόφων όπως ο Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν, ο Άλβιν Πλάντινγκα, ο Ρίτσαρντ Σουίνμπερν και ο Τζων Κόττινγκχαμ. Αν και  ο κύριος στόχος του βιβλίου είναι η  παρουσίαση των εξελίξεων στον χώρο της αναλυτικής φιλοσοφίας της θρησκείας,  κρίθηκε  ότι θα ήταν χρήσιμο να δοθεί στον αναγνώστη η ευκαιρία να έλθει σε επαφή και με τα ειδικότερα εργαλεία και τις μεθόδους της σύγχρονης αναλυτικής θεολογίας.  Γι’ αυτό και συμπεριλαμβάνεται στον τόμο ένα επίμετρο, χαρακτηριστικό δείγμα αυτών των προσεγγίσεων, οι οποίες  θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τον φιλοσοφικά προσανατολισμένο συστηματικό θεολόγο.

Οι συγγραφείς του τόμου: Μαρία Βενιέρη, Στέλιος Βιρβιδάκης, Πέγκυ Βουτσινά, Μιλτιάδης Ν. Θεοδοσίου, Μιχάλης Φιλίππου

ISBN: 978-960-8053-63-2
σελ.: 544
τιμή: € 25

περισσότερα

Πρόσκληση Α' Γενικής Συνελεύσεως

Πρόσκληση Α' Γενικής Συνελεύσεως

Καλοῦνται τὰ μέλη τοῦ Σωματείου μὲ τὴν ἐπωνυμία «Ἀδελφότης Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας» καὶ διακριτικὸ τίτλο «Παναγία ἡ Παμμακάριστος» σὲ πρώτη τακτικὴ Γενικὴ Συνέλευση, ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν 28η Σεπτεμβρίου 2018 καὶ ὥρα 17.30 στὸ ξενοδοχεῖο Electra Metropolis ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Μητροπόλεως 15 τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, γιὰ τὰ ἑξῆς θέματα ἡμερησίας διατάξεως:

 

  1. Ἀπολογισμὸς διοικητικῶν πεπραγμένων χρήσεως 2017

  2. Οἰκονομικὸς ἀπολογισμός

  3. Ἄλλα θέματα - Ἀνακοινώσεις

 

Σὲ περίπτωση μὴ ἀπαρτίας, ἡ Γ.Σ. ἐπαναλαμβάνεται ἄνευ προσκλήσεως, τὴν 5η Ὀκτωβρίου 2018 τὴν ἴδια ὥρα καὶ στὸν ἴδιο τόπο.

 

Ἀθῆναι, 10η Σεπτεμβρίου 2018

 

Μὲ ἐξιδιασμένη τιμή

 

Ὁ Πρόεδρος

 

Γεράσιμος Φωκᾶς

Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος

Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς

 

Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς

Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους

 

Ετήσια συνδρομή Αδελφότητος

Ετήσια συνδρομή Αδελφότητος

Εντιμολογιώτατοι,

 

Δια της παρούσης επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε τη σημασία της καταβολής της ετήσιας συνδρομής, για την οποία ισχύει και εφέτος το ποσό των 200 ευρώ ως ενδεικτικό.

Κατά το παρελθόν έτος, η αντίστοιχη έκκλησή μας δεν είχε τη δέουσα ανταπόκριση, καθ’ ότι η συνδρομή κατετέθη από περιορισμένο αριθμό Αρχόντων. Όπως όλοι γνωρίζετε, σύνολο το ποσό των συνδρομών και των χορηγιών προς την Αδελφότητα, με ονομαστικό κατάλογο των καταβαλόντων, αποδίδεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη στήριξη του πολυδιάστατου και θεάρεστου έργου του.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου μας, στις υποχρεώσεις των Μελών ανήκουν η εμπρόθεσμη καταβολή των ετησίων συνδρομών και η καταβολή των εκτάκτων εισφορών που θα αποφασίζονται από το Δ.Σ. (άρθρο 6, παρ. 4 και 5).

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε εκ νέου τον αριθμό του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού της Αδελφότητος:

ALPHA BANK

IBAN: GR3801404410441002002008477

Είμεθα βέβαιοι ότι θα ενισχύσετε την προσπάθειά μας για να προωθήσουμε όλοι από κοινού τις δραστηριότητες και τους σκοπούς της Αδελφότητός μας.

 

                       Με εξιδιασμένη τιμή

 

Ὁ Πρόεδρος                                 Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς

 

Γεράσιμος Φωκᾶς                      Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντής

Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος                Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σήμερα: Ορθόδοξα προσκυνήματα και μνημεία της Πόλης»

 «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σήμερα: Ορθόδοξα προσκυνήματα και μνημεία της Πόλης»

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις London Editions της Πόλης η ελληνική μετάφραση του εξαίρετου Οδηγού του Οικουμενικού Πατριαρχείου του π. Ιωάννη Χρυσαυγή «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σήμερα: Ορθόδοξα προσκυνήματα και μνημεία της Πόλης». Το βιβλίο αυτό μεταφράσθηκε στην ελληνική γλώσσα εκ του αγγλικού πρωτοτύπου από τον Γενικό Γραμματέα της Αδελφότητός μας, Εντιμολογιώτατο Άρχοντα Διδάσκαλο του Γένους κ. Κωνσταντίνο Δεληκωσταντή, Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, ο οποίος είχε και την επιμέλεια της έκδοσης. Ο Οδηγός αυτός προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία και την προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με ιδιαίτερη αναφορά στο έργο της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Επίσης, αναφέρεται στην ιστορία, τη λειτουργία και τις περιπέτειες σημαντικών μνημείων του Γένους. Γίνεται αναφορά στο Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου, την προσφορά του και τη σημερινή του εικόνα, μαθώς και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, εν όψει των προσπαθειών επαναλειτουργία της. Στο τέλος υπάρχει ένα ωραίο θεολογικό κεφάλαιο για τη σημασία της λειτουργικής ζωής, για την πνευματικότητα της Ορθοδοξίας και για τη θέση της εικόνας στη ζωή της Εκκλησίας.

Η ελληνική έκδοση του Οδηγού αυτού κατέστη δυνατή κατόπιν χορηγίας του Εντιμολογιοτάτου Άρχοντος κ. Γρηγορίου Χατζηελευθεριάδη. Ο Οδηγός αναμένεται να κυκλοφορήσει σε γαλλική και ρωσσική μετάφραση.

 

περισσότερα

2η έκδοση του βιβλίου «Ο Πατριάρχης της Αλληλεγγύης»

2η έκδοση του βιβλίου  «Ο Πατριάρχης της Αλληλεγγύης»

Κυκλοφόρησε σε δεύτερη έκδοση από τις εκδόσεις Ιστός της Πόλης το βιβλίο των π. Ιωάννη Χρυσαυγή και Κωνσταντίνου Δεληκωσταντή «Ο Πατριάρχης της αλληλεγγύης-The Patriarch of solidarity». Το βιβλίο αυτό, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, γράφθηκε με αφορμή την ανακήρυξη από την Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα, του έτους 2013 σε «έτος πανανθρώπινης αλληλεγγύης».

Τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου, όπως και την πρώτη, χρηματοδότησε ο τέως Πρόεδρος και νυν Ταμίας της Αδελφότητός μας, Άρχων Πρωτέκδικος κ. Οδυσσεύς Σασαγιάννης.

περισσότερα