Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Προσκυνηματική επίσκεψη των Αρχόντων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης (06/05/2013)

Προσκυνηματική επίσκεψη των Αρχόντων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

    Η Αδελφότης Οφφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Παναγία η Παμμακάριστος πραγματοποίησε την καθιερωμένη ετήσια προσκυνηματική επίσκεψή της στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, από την Παρασκευή 31 Μαΐου έως και την Κυριακή 2 Ιουνίου 2013. Το γεγονός αυτό συνέπεσε με την ειρηνική επίσκεψη του νέου Πατριάρχου Αντιοχείας Ιωάννου στην Βασιλεύουσα.

    Το Σάββατο 1η Ιουνίου 2013 οργανώθηκε ημερήσια εκδρομή στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης με παρόντας τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας και την συνοδεία τους. Μας υπεδέχθη ο Καθηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Αγίας Τριάδος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος. Στο Συνοδικό, την μεγάλη αίθουσα της Σχολής, προσεφώνησαν την σύναξη ο Μητροπολίτης Προύσης και ο εντιμολογιώτατος Πρόεδρος της Αδελφότητος, Άρχων Πρωτέκδικος κ. Οδυσσεύς Σασαγιάννης. Μετά τις ομιλίες του Παναγιωτάτου και του Μακαριωτάτου, ακολούθησε ο πανηγυρικός της ημέρας, τον οποίο εκφώνησε ο εκ των αποφοίτων της Σχολής, Άρχων Προστάτης των Γραμμάτων κ. Βασίλειος Δήμου.

    Παραθέτουμε τον χαιρετισμό του προέδρου της Αδελφότητος κ. Σασαγιάννη. Μπορείτε να διαβάσετε την ομιλία του κ. Δήμου στην υποκατηγορία Δημοσιεύσεις-Ομιλίες της ιστοσελίδος μας. Δημοσιεύουμε επιπλέον ένα σχετικό κείμενο του, επίσης Χαλκίτη, Γενικού Γραμματέως της Αδελφότητος, Άρχοντος Διδασκάλου του Γένους, κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντή, με τίτλο Το πνεύμα της Χάλκης (Δημοσιεύσεις-Άρθρα).

 « Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Προύσης, Καθηγούμενε της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, Σεβασμιώτατοι, Σεβαστοί Πατέρες, Εντιμώτατε κύριε εκπρόσωπε του εν τη Πόλει Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, Εντιμολογιώτατοι Άρχοντες, κυρίες και κύριοι,

 Χριστός Ανέστη!

Με πολλή χαρά και συγκίνηση, τα μέλη της Αδελφότητος Οφφικιάλων του Οικουμενικού Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως και οι προσκυνηματικώς συνοδεύοντες οικείοι και φίλοι ευρισκόμεθα εν τη πόλει του Κωνσταντίνου, διά να υποβάλλουμε τα σέβη μας εις Υμάς, τον Σεπτόν προκαθήμενον της  Ορθοδοξίας, να εκφράσουμε την αφοσίωσή μας εις την Μητέρα Εκκλησίαν, να μοιραστούμε με το ποίμνιό Σας την ευφροσύνην της Αναστάσεως.

Ο μέγας Θεός ευδόκησε να ευλογηθούμε και με την σεπτή παρουσία του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αντιοχείας κ. Ιωάννου και της ιεράς Αυτού συνοδείας.

Είμεθα ευγνώμονες και υπερήφανοι που φέρομε τον τίτλο του Άρχοντος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, επιλεγμένοι και τετιμημένοι από την Υμετέραν Παναγιότητα. Έκαστος εκ της θέσεώς του και κατά το μέτρον των δυνατοτήτων του, προσπαθούμε να στηρίζουμε, έργω και λόγω, το θεάρεστον έργον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και να αγωνιζόμαστε διά τα δίκαια της Μητρός Εκκλησίας και του Γένους.

Το παρόν Διοικητικόν Συμβούλιον της Αδελφότητός μας, με την υποστήριξη των λοιπών μελών, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια διά να επιτελέσει με υπευθυνότητα το έργον διακονίας, το οποίο της ανέθεσε η Μήτηρ Εκκλησία. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των Οφφικιάλων διά τα εκλεκτά νέα μέλη, τα οποία χαρίσατε εις την Αδελφότητά μας κατά το παρελθόν έτος.

Θαυμάζουμε, Παναγιώτατε, την ακαταπόνητη αγωνιστικότητά Σας, τις ανεξάντλητες δυνάμεις Σας, τις διορατικές πρωτοβουλίες και δράσεις Σας, την ευαισθησία Σας διά τα μεγάλα σύγχρονα προβλήματα, το οξύ αισθητήριό Σας διά τα σημεία των καιρών. Χαιρόμεθα που οι πολυδιάστατες προσπάθειές Σας καρποφορούν και συγκινούν αμέτρητους ανθρώπους. Τιμούμε τον οραματιστή Πατριάρχη, τον άνθρωπο της ανοιχτοσύνης και του διαλόγου, τον φιλόθεον και φιλάνθρωπον κήρυκα της αληθείας μέχρι τα πέρατα της Οικουμένης, τον πρωτεργάτη της καταλλαγής και της συνεργασίας των θρησκειών, τον προστάτην της ακεραιότητας της κτίσεως, τον πρωτοστάτην του διαχριστιανικού διαλόγου, αλλά και τον αμετακίνητον υπερασπιστήν των ιερών παραδόσεων και της ενότητος της Ορθοδοξίας.

Είναι εκπληκτικό, πόση απήχηση είχε η πρωτοβουλία Σας να ανακηρύξετε το 2013 έτος πανανθρώπινης αλληλεγγύης. Διατρανώσατε την αλήθεια ότι η παγκόσμια οικονομική και κοινωνική κρίση είναι αδύνατον να αντιμετωπισθεί μόνον με πολιτικές αποφάσεις και οικονομικά μέτρα, αλλά ότι απαιτεί βαθειά αλλαγή νοοτροπίας, νέα ιεράρχηση των αξιών, μετάβαση από το έχειν εις το είναι και το συνείναι, ήθος κοινωνίας και αγάπης. Το μέλλον δεν ανήκει εις τον άνθρωπο ως ζώον έχον, αλλά εις την κοινότητα της ζωής, την «κοινήν ελευθερίαν» και τον σχεσιακό πολιτισμό του προσώπου. Για μια ακόμη φορά το Οικουμενικόν Πατριαρχείον αναδεικνύεται πρωτεργάτης της δικαιοσύνης και της ειρήνης, οδηγέτης εις την πορεία προς ένα καλύτερο κόσμο.

Και η άλλη εμπνευσμένη απόφασή Σας να τιμηθεί η επέτειος των χιλίων επτακοσίων ετών από της εκδόσεως του Διατάγματος των Μεδιολάνων, με την αφιέρωση του τρέχοντος έτους εις την υπόθεσιν της θρησκευτικής ελευθερίας, εγένετο δεκτή με ενθουσιασμό. Είναι πολύ σημαντικό εις μίαν εποχήν θρησκευτικών συγκρούσεων και καταπατήσεως του βασικού ανθρωπίνου δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας να τιμάται η ευλογημένη πρωτοβουλία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, με την οποία ετέθη τέρμα εις τους απηνείς διωγμούς κατά της Εκκλησίας του Χριστού και άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο εις την ιστορίαν του πολιτισμού.

Σας ευχαριστούμε, Παναγιώτατε, ιδιαιτέρως διά την χαρά που μας δώσατε με την παρουσία σας κατά την σημερινή προσκυνηματική εκδρομή εις την Ιεράν Θεολογικήν Σχολήν της Χάλκης. Ευχόμεθα η επόμενη άνοδός μας εις τον Λόφον της Ελπίδος να είναι κατά τον εορτασμόν της επαναλειτουργίας της Σχολής.

Ειλικρινείς ευχαριστίας εκφράζουμε και προς τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος Χάλκης διά την φιλοξενίαν, καθώς και προς τα μέλη της Πατριαρχικής Αυλής διά την εγκαρδιότητα με την οποία μας υποδέχονται πάντοτε και ευχόμεθα ο αναστάς Κύριος να ευλογεί τη διακονία τους.

Παναγιώτατε,

Μαζί με τα σέβη και τον θαυμασμό όλων μας, δεχθείτε τις πιο θερμές ομόψυχες και ολόψυχες ευχές μας διά υγείαν και μακροημέρευσιν. Ο πανάγαθος Θεός να Σας χαρίζει δύναμη να συνεχίσετε το πολυδιάστατο έργο Σας προς δόξαν του εν Τριάδι Θεού και επ’ αγαθώ του ανθρώπου και του κόσμου του.

 Έρρωσθε και εύχεσθε υπέρ ημών, Παναγιώτατε και Πανσέβαστε Πάτερ και Δέσποτα. »

επιστροφή