Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Τελετὴ ἐπίδοσης τιμητικοῦ τόμου στὸν Ἄρχοντα κ. Μηνᾶ Ἀλεξιάδη (07/11/2019)

Τελετὴ ἐπίδοσης τιμητικοῦ τόμου στὸν Ἄρχοντα κ. Μηνᾶ Ἀλεξιάδη

Σᾶς προσκαλοῦμε στὴν τελετὴ ἐπίδοσης τιμητικοῦ τόμου στὸν Ἄρχοντα ὀφφικιάλιο τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Μηνᾶ Ἀλεξιάδη μὲ τίτλο: «Πλάτανος Ευσκιόφυλλος: Τιμητικὸς Τόμος γιὰ τὸν Καθηγητὴ Μηνᾶ Ἀλεξιάδη», ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθῇ στὴν Μεγάλη Αἴθουσα τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τ Δευτέρα, 11η Νοεμβρίου 2019 καὶ ὤρα 19:00 (κεντρικὸ κτήριο, Πανεπιστημίου 30).

επιστροφή