Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Πρόσκλησις (25/11/2019)

Πρόσκλησις

Ὁ Πρόεδρος καὶ τὰ μέλη τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τῆς Ἀδελφότητος ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας «Παναγία ἡ Παμμακάριστος» σᾶς προσκαλοῦν στὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐντιμολογιωτάτου Ἄρχοντος Ὑπομνηματογράφου κ. Χριστοφόρου Σωφρονίου, Ταμία τῆς Ἀδελφότητός μας, ὑπὸ τὸν τίτλο «Τὸ εἰσοδικὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας».

Συνημμένη θὰ βρεῖτε τὴ σχετικὴ πρόσκληση.

επιστροφή