Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

ΕΥΧΕΣ 2019 (24/12/2019)

ΕΥΧΕΣ 2019

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,  

Γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὶς λοιπὲς ἑορτὲς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, δεχθῆτε, ἐξ ὀνόματος καὶ τῶν λοιπῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀδελφότητός μας, τὶς πιὸ θερμὲς εὐχές μας γιὰ ἐσᾶς καὶ τὶς οἰκογένειές σας.

Εὐχόμαστε, ἐπίσης, ἕνα εὐλογημένο, εὐφρόσυνο καὶ καρποφόρο Νέον Ἔτος.  

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑόρτιας ἐπικοινωνίας μας, θὰ θέλαμε νὰ ὑπενθυμίσουμε εἰς τοὺς Ἄρχοντας, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν ἀκόμη καταβάλει τὴ συνδρομή τους γιὰ τὸ ἔτος 2019, τὴ σημασία τῆς ἐν λόγῳ ὑποχρεώσεως γιὰ τὴ στήριξη τοῦ πολυδιαστάτου καὶ θεαρέστου ἔργου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.  

Πρὸς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε, ἐκ νέου, τὸν ἀριθμὸ τοῦ σχετικοῦ τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ τῆς Ἀδελφότητος:  

Ἀδελφότης Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας  «Παναγία ἡ Παμμακάριστος» 

ALPHA BANK 

FILLELINON 6 

105 57 ATHENS - GREECE 

ΙΒΑΝ  GR38 0140 4410 4410 0200 2008 477 

SWIFT : CRBAGRAAXXX   

Μὲ ἐξιδιασμένη τιμή  

Ὁ Πρόεδρος                                    Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς

Γεράσιμος Φωκᾶς                     Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς

Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος              Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους

επιστροφή