Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Ετήσια συνδρομή Αρχόντων (07/01/2020)

Ετήσια συνδρομή Αρχόντων

Εντιμολογιώτατοι, 

Δια της παρούσης επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε τη σημασία της καταβολής της ετήσιας συνδρομής, για την οποία ισχύει και εφέτος το ποσό των 200 ευρώ ως ενδεικτικό. 

Κατά το παρελθόν έτος, η αντίστοιχη έκκλησή μας δεν είχε τη δέουσα ανταπόκριση, καθ’ ότι η συνδρομή κατετέθη από περιορισμένο αριθμό Αρχόντων. Όπως όλοι γνωρίζετε, σύνολο το ποσό των συνδρομών και των χορηγιών προς την Αδελφότητα, με ονομαστικό κατάλογο των καταβαλόντων, αποδίδεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη στήριξη του πολυδιάστατου και θεάρεστου έργου του. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου μας, στις υποχρεώσεις των Μελών ανήκουν η εμπρόθεσμη καταβολή των ετησίων συνδρομών και η καταβολή των εκτάκτων εισφορών που θα αποφασίζονται από το Δ.Σ. (άρθρο 6, παρ. 4 και 5). 

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε εκ νέου τον αριθμό του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού της Αδελφότητος: 

δελφότης Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας  «Παναγία ἡ Παμμακάριστος»  

ALPHA BANK  

FILLELINON 6  

105 57 ATHENS - GREECE  

ΙΒΑΝ  GR38 0140 4410 4410 0200 2008 477  

SWIFT : CRBAGRAAXXX  

Είμεθα βέβαιοι ότι θα ενισχύσετε την προσπάθειά μας για να προωθήσουμε όλοι από κοινού τις δραστηριότητες και τους σκοπούς της Αδελφότητός μας.                         

                                                                  Με εξιδιασμένη τιμή  

                                             Ὁ Πρόεδρος                                 Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς  

                                        Γεράσιμος Φωκᾶς                      Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντής 

                                      Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος                Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους

επιστροφή