Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Πρόσκληση σὲ Γενικὴ Συνέλευση (05/06/2020)

Πρόσκληση σὲ Γενικὴ Συνέλευση

Καλοῦνται τὰ μέλη τοῦ Σωματείου μὲ τὴν ἐπωνυμία «Ἀδελφότης Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας» καὶ διακριτικὸ τίτλο «Παναγία ἡ Παμμακάριστος» εἰς 3ην τακτικὴ Γενικὴ Συνέλευση, ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Τετάρτη 24η Ἰουνίου 2020 καὶ ὥρα 18.30 στὸ ξενοδοχεῖο Electra Metropolis ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Μητροπόλεως 15 τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, γιὰ τὰ ἑξῆς θέματα ἡμερησίας διατάξεως:

 

  1. Ἔκθεσις ἀπολογισμοῦ τῶν πεπραγμένων τοῦ Δ.Σ. γιὰ τὸ ἔτος 2019

  2. Ἔκθεσις Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς.

  3. Ἄλλα θέματα - Ἀνακοινώσεις

 

Σὲ περίπτωση μὴ ἀπαρτίας, ἡ Γ.Σ. ἐπαναλαμβάνεται ἄνευ προσκλήσεως, τὴν Τετάρτη 1η Ἰουλίου 2020 τὴν ἴδια ὥρα καὶ στὸν ἴδιο τόπο.

 

Ὁ Πρόεδρος

Γεράσιμος Φωκᾶς

Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος

 

επιστροφή