Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 4ης Γ.Σ. (11/12/2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 4ης Γ.Σ.

Καλοῦνται τὰ μέλη τοῦ Σωματείου μὲ τὴν ἐπωνυμία «Ἀδελφότης Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας» καὶ διακριτικὸ τίτλο «Παναγία ἡ Παμμακάριστος» εἰς 4η τακτικὴ Γενικὴ Συνέλευση, ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθῇ λόγῳ εἰδικῶν συνθηκῶν διαδικτυακά, τὴ Δευτέρα, 21η Δεκεμβρίου 2020 καὶ ὥρα 18.00, μὲ τὰ ἑξῆς θέματα ἡμερησίας διατάξεως:

 

  1. Ἐπικύρωσις Πρακτικῶν 3ης Γενικῆς Συνελεύσεως

  2. Ἔκθεσις ἀπολογισμοῦ τῶν πεπραγμένων τοῦ Δ.Σ. γιὰ τὸ ἔτος 2020

  3. Οἰκονομικὸς ἀπολογισμός

  4. Ἔκθεσις Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς

  5. Ἄλλα θέματα - Ἀνακοινώσεις

 

Σὲ περίπτωση μὴ ἀπαρτίας, ἡ 4η Γ.Σ. θὰ διεξαχθῇ διαδικτυακά, ἄνευ νέας προσκλήσεως, τὴ Δευτέρα, 28η Δεκεμβρίου 2020 τὴν ἴδια ὥρα.

 

Μὲ ἐξιδιασμένη τιμή

 

Ὁ Πρόεδρος

 

Γεράσιμος Φωκᾶς

Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος

Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς

 

Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς

Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους


 

επιστροφή